Negen Europese leiders schreven vandaag een brief aan Europese Raadsvoorzitter Charles Michel. Morgen houden de 27 staatshoofden en regeringsleiders video-overleg over de coronacrisis, en ze zullen het onder andere hebben over de inzet van Europese instrumenten om de crisis en zijn financieel-economische impact in te dijken. Belgisch premier Wilmès, de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Giuseppe Conte en hun collega's uit Spanje, Portugal, Griekenland, Ierland, Luxemburg en Slovenië breken een lans voor een "een gemeenschappelijk schuldinstrument, uitgegeven door een Europese instelling". Volgens Wilmès is dat geen omzwachteld pleidooi voor de uitgifte van coronaobligaties, gemeenschappelijk schuldpapier dat tijdens de financiële crisis nog als 'eurobonds' werd omschreven. "Op een moment dat de lidstaten dreigen veel schulden op zich te nemen, moet worden voorkomen dat een lidstaat in staking van betaling zou gaan. Dat zou de stabiliteit van de Europese economie, noch van de financiele markten, noch van de euro ten goede komen. Daarom moeten we nadenken over een instrument dat dit gevaar kan afwenden, waarbij de verantwoordelijkheden op het juiste niveau worden gelegd en waartoe ook de nodige toepassingsvoorwaarden worden bepaald", zegt de premier. Dit mag voor Wilmès "uiteraard geen vrijbrief (worden) voor lidstaten om ongeremd aan schuldcreatie te doen". België probeert een evenwicht te vinden tussen solidariteit en verantwoordelijkheid en "een brug te leggen tussen wie de schulden wil mutualiseren en wie vindt dat we geen 'moral hazard' mogen creëren". "Dit is een gekend en bestaand standpunt dat België altijd verdedigd heeft. België gaat niet zo ver als sommige zuidelijke lidstaten, maar gelet op de grote kosten en economische schade die op ons afkomen, moeten we ook niet naïef zijn. Dat is een zaak van voorzichtig beleid en van vooruitdenken." De Belgische staat kan trouwens rekenen op 363,6 miljoen euro van de Nationale Bank. Dat is het saldo van de winst van 2019, zo maakte de Nationale Bank vandaag bekend. De Nationale Bank realiseerde het voorbije jaar een hogere nettowinst: 825 miljoen euro. Daarvan gaat de helft (412,6 miljoen euro) naar de reserves. Er wordt ook een dividend voorzien van 122,57 euro per aandeel, of 11,5 procent minder dan een jaar eerder. Het saldo (363,6 miljoen euro) gaat naar de staat. Die heeft als aandeelhouder overigens ook recht op een deel van het gewone dividend, goed voor nog eens ruim 24 miljoen euro. (Belga)

Negen Europese leiders schreven vandaag een brief aan Europese Raadsvoorzitter Charles Michel. Morgen houden de 27 staatshoofden en regeringsleiders video-overleg over de coronacrisis, en ze zullen het onder andere hebben over de inzet van Europese instrumenten om de crisis en zijn financieel-economische impact in te dijken. Belgisch premier Wilmès, de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Giuseppe Conte en hun collega's uit Spanje, Portugal, Griekenland, Ierland, Luxemburg en Slovenië breken een lans voor een "een gemeenschappelijk schuldinstrument, uitgegeven door een Europese instelling". Volgens Wilmès is dat geen omzwachteld pleidooi voor de uitgifte van coronaobligaties, gemeenschappelijk schuldpapier dat tijdens de financiële crisis nog als 'eurobonds' werd omschreven. "Op een moment dat de lidstaten dreigen veel schulden op zich te nemen, moet worden voorkomen dat een lidstaat in staking van betaling zou gaan. Dat zou de stabiliteit van de Europese economie, noch van de financiele markten, noch van de euro ten goede komen. Daarom moeten we nadenken over een instrument dat dit gevaar kan afwenden, waarbij de verantwoordelijkheden op het juiste niveau worden gelegd en waartoe ook de nodige toepassingsvoorwaarden worden bepaald", zegt de premier. Dit mag voor Wilmès "uiteraard geen vrijbrief (worden) voor lidstaten om ongeremd aan schuldcreatie te doen". België probeert een evenwicht te vinden tussen solidariteit en verantwoordelijkheid en "een brug te leggen tussen wie de schulden wil mutualiseren en wie vindt dat we geen 'moral hazard' mogen creëren". "Dit is een gekend en bestaand standpunt dat België altijd verdedigd heeft. België gaat niet zo ver als sommige zuidelijke lidstaten, maar gelet op de grote kosten en economische schade die op ons afkomen, moeten we ook niet naïef zijn. Dat is een zaak van voorzichtig beleid en van vooruitdenken." De Belgische staat kan trouwens rekenen op 363,6 miljoen euro van de Nationale Bank. Dat is het saldo van de winst van 2019, zo maakte de Nationale Bank vandaag bekend. De Nationale Bank realiseerde het voorbije jaar een hogere nettowinst: 825 miljoen euro. Daarvan gaat de helft (412,6 miljoen euro) naar de reserves. Er wordt ook een dividend voorzien van 122,57 euro per aandeel, of 11,5 procent minder dan een jaar eerder. Het saldo (363,6 miljoen euro) gaat naar de staat. Die heeft als aandeelhouder overigens ook recht op een deel van het gewone dividend, goed voor nog eens ruim 24 miljoen euro. (Belga)