Door de plannen om de uitstoot van broeikasgassen fors in te perken en de Europese ambitie om tegen 2050 zelfs klimaatneutraal te worden - een doelstelling die op de Europese top van eind deze week mogelijk formeel aangenomen wordt - is er een nood aan milieuvriendelijke en zelfs emissiearme transportvormen ontstaan. De Europese Unie verwacht daarom dat de vraag naar accu's de komende jaren zeer snel zal toenemen, en wil daarop inspelen.

Volgens de EU worden er kansen gecreëerd op het vlak van technologische ontwikkeling, economische groei en jobcreatie. Al in 2017 werd het startschot gegeven voor de Europese Batterij Alliantie, een samenwerkingsverband van EU-landen en private spelers dat de ontwikkeling van lithium-ion-accu's mogelijk moet maken. Zulke batterijen gaan langer mee, kunnen sneller worden opgeladen en zijn veiliger en milieuvriendelijker dan de batterijen die nu op de markt zijn.

De Europese Commissie heeft nu het licht op groen gezet voor dit project, dat 'state-of-the-artinnovatie doorheen de hele waardeketen voor accu's' moet creëren. Het gaat dan onder meer om de ontginning en verwerking van grondstoffen, het ontwerp van accucellen en -modules, maar ook de recyclage en het hergebruik van oude accu's. Zeven Europese landen nemen aan het project deel, die samen 3,2 miljard euro investeren in tal van private spelers. België trekt 80 miljoen euro uit voor Umicore, Solvay en Nanocyl.

De andere landen zijn Finland (dat 30 miljoen euro investeert), Frankrijk (960 miljoen), Duitsland (1,25 miljard), Italië (570 miljoen), Polen (240 miljoen) en Zweden (50 miljoen). BASF en BMW zijn maar twee van de begunstigde bedrijven. Verwacht wordt dat de overheidssteun ook 5 miljard euro aan private investeringen zal kunnen aantrekken.

Volgens planning moet het volledige project tegen 2031 klaar zijn. Er is overigens een terugvorderingsmechanisme in het leven geroepen. Als de verschillende deelprojecten meer netto-opbrengsten opleveren dan begroot was, dan zullen die bedrijven een deel van de subsidies die ze ontvangen hebben teruggeven aan de betrokken lidstaten.

Door de plannen om de uitstoot van broeikasgassen fors in te perken en de Europese ambitie om tegen 2050 zelfs klimaatneutraal te worden - een doelstelling die op de Europese top van eind deze week mogelijk formeel aangenomen wordt - is er een nood aan milieuvriendelijke en zelfs emissiearme transportvormen ontstaan. De Europese Unie verwacht daarom dat de vraag naar accu's de komende jaren zeer snel zal toenemen, en wil daarop inspelen. Volgens de EU worden er kansen gecreëerd op het vlak van technologische ontwikkeling, economische groei en jobcreatie. Al in 2017 werd het startschot gegeven voor de Europese Batterij Alliantie, een samenwerkingsverband van EU-landen en private spelers dat de ontwikkeling van lithium-ion-accu's mogelijk moet maken. Zulke batterijen gaan langer mee, kunnen sneller worden opgeladen en zijn veiliger en milieuvriendelijker dan de batterijen die nu op de markt zijn. De Europese Commissie heeft nu het licht op groen gezet voor dit project, dat 'state-of-the-artinnovatie doorheen de hele waardeketen voor accu's' moet creëren. Het gaat dan onder meer om de ontginning en verwerking van grondstoffen, het ontwerp van accucellen en -modules, maar ook de recyclage en het hergebruik van oude accu's. Zeven Europese landen nemen aan het project deel, die samen 3,2 miljard euro investeren in tal van private spelers. België trekt 80 miljoen euro uit voor Umicore, Solvay en Nanocyl. De andere landen zijn Finland (dat 30 miljoen euro investeert), Frankrijk (960 miljoen), Duitsland (1,25 miljard), Italië (570 miljoen), Polen (240 miljoen) en Zweden (50 miljoen). BASF en BMW zijn maar twee van de begunstigde bedrijven. Verwacht wordt dat de overheidssteun ook 5 miljard euro aan private investeringen zal kunnen aantrekken. Volgens planning moet het volledige project tegen 2031 klaar zijn. Er is overigens een terugvorderingsmechanisme in het leven geroepen. Als de verschillende deelprojecten meer netto-opbrengsten opleveren dan begroot was, dan zullen die bedrijven een deel van de subsidies die ze ontvangen hebben teruggeven aan de betrokken lidstaten.