Minister van Defensie Steven Vandeput ondertekende beide memoranda samen met zijn Nederlandse ambtsgenote Ank Bijleveld, vandaag in de marge van de vergadering van de 29 ministers van Defensie van de NAVO-landen op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie. De ondertekening van de memoranda is volgens Vandeput "het echte startschot voor de vervanging van onze schepen, waarbij we de mijnenjagers vervangen door mijnenbestrijdingsvaartuigen en de fregatten door nieuwe". Elk land neemt de leiding in een van de vervangingsprojecten op zich: Nederland voor de nieuwe fregatten en België voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen. "De ondertekening betekent dat we vanaf nu een beroep kunnen doen op de markt", aldus nog Vandeput. De zes mijnenbestrijdingsschepen vervangen de vijf Belgische mijnenjagers en de Godetia. Het eerste Belgische mijnenbestrijdingsvaartuig wordt verwacht in 2023. De ingebruikname van het eerste Belgische fregat is voorzien vanaf 2027. Tijdens de ondertekening werd benadrukt dat het om mijnenbestrijdingsvaartuigen gaat en niet om mijnenjagers zonder meer. Het is de bedoeling dat ze buiten het mijnenveld opereren en hun opdracht uitvoeren met behulp van drones, zowel in de lucht als op en onder het wateroppervlak. Beide ministers wezen tijdens de ondertekening op de goede samenwerking tussen Nederland en België en de marinecomponenten van beide landen. (Belga)

Minister van Defensie Steven Vandeput ondertekende beide memoranda samen met zijn Nederlandse ambtsgenote Ank Bijleveld, vandaag in de marge van de vergadering van de 29 ministers van Defensie van de NAVO-landen op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie. De ondertekening van de memoranda is volgens Vandeput "het echte startschot voor de vervanging van onze schepen, waarbij we de mijnenjagers vervangen door mijnenbestrijdingsvaartuigen en de fregatten door nieuwe". Elk land neemt de leiding in een van de vervangingsprojecten op zich: Nederland voor de nieuwe fregatten en België voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen. "De ondertekening betekent dat we vanaf nu een beroep kunnen doen op de markt", aldus nog Vandeput. De zes mijnenbestrijdingsschepen vervangen de vijf Belgische mijnenjagers en de Godetia. Het eerste Belgische mijnenbestrijdingsvaartuig wordt verwacht in 2023. De ingebruikname van het eerste Belgische fregat is voorzien vanaf 2027. Tijdens de ondertekening werd benadrukt dat het om mijnenbestrijdingsvaartuigen gaat en niet om mijnenjagers zonder meer. Het is de bedoeling dat ze buiten het mijnenveld opereren en hun opdracht uitvoeren met behulp van drones, zowel in de lucht als op en onder het wateroppervlak. Beide ministers wezen tijdens de ondertekening op de goede samenwerking tussen Nederland en België en de marinecomponenten van beide landen. (Belga)