België steunt al sinds 2007 IMF-initiatieven rond capaciteitsopbouw in uiteenlopende domeinen. Denk aan online en persoonlijke opleidingen, maar ook projecten voor de opbouw van economische instellingen in partnerlanden. Met technische bijstand helpt het muntfonds landen bijvoorbeeld om efficiëntere economische instellingen en juridisch beleid uit te bouwen die economische stabiliteit en groei kunnen brengen. Deputy managing director Carla Grasso bedankt België voor die steun. "Onze gezamenlijke inspanningen hebben in de partnerlanden van België in Afrika en elders al tot aanzienlijke resultaten geleid", klinkt het. Het nieuwe raamakkoord moet de basis leggen voor een ruimer partnerschap op vlak van capaciteitsopbouw. Ons land wil daarbij de nadruk leggen op "duurzame inclusieve groei en een op rechten gebaseerde benadering van ontwikkelingssamenwerking". Een "billijke en doeltreffende mobilisatie van binnenlandse inkomsten" is uitermate belangrijk voor ontwikkelingslanden, onderstreept De Croo. "Dit vermindert hun afhankelijkheid van hulp en helpt hun herstel en menselijke ontwikkeling mee financieren." (Belga)

België steunt al sinds 2007 IMF-initiatieven rond capaciteitsopbouw in uiteenlopende domeinen. Denk aan online en persoonlijke opleidingen, maar ook projecten voor de opbouw van economische instellingen in partnerlanden. Met technische bijstand helpt het muntfonds landen bijvoorbeeld om efficiëntere economische instellingen en juridisch beleid uit te bouwen die economische stabiliteit en groei kunnen brengen. Deputy managing director Carla Grasso bedankt België voor die steun. "Onze gezamenlijke inspanningen hebben in de partnerlanden van België in Afrika en elders al tot aanzienlijke resultaten geleid", klinkt het. Het nieuwe raamakkoord moet de basis leggen voor een ruimer partnerschap op vlak van capaciteitsopbouw. Ons land wil daarbij de nadruk leggen op "duurzame inclusieve groei en een op rechten gebaseerde benadering van ontwikkelingssamenwerking". Een "billijke en doeltreffende mobilisatie van binnenlandse inkomsten" is uitermate belangrijk voor ontwikkelingslanden, onderstreept De Croo. "Dit vermindert hun afhankelijkheid van hulp en helpt hun herstel en menselijke ontwikkeling mee financieren." (Belga)