Zowel in België als in Duitsland komt het voor dat vluchtelingen naar hun herkomstland reizen. Dit is voor mensen met een vluchtelingenstatus niet toegestaan, vermits die status bedoeld is om mensen te beschermen tegen gevaar in dat herkomstland. Als vluchtelingen toch terugreizen dan kan hun internationale beschermingsstatus worden ingetrokken. Om de regels te omzeilen proberen sommige "vakantiegangers" de regels te omzeilen door via luchthavens in andere landen te reizen, zo ook via Duitse luchthavens. Om te voorkomen dat zij onder de radar via het buurland naar hun herkomstland reizen, gaan Duitsland en België informatie uitwisselen om zo deze vorm van asielfraude gezamenlijk te bestrijden. "Fraudebestrijding is een topprioriteit van de Belgische regering, ook asiel- en verblijfsfraude. De vluchtelingenstatus is geen vodje papier. Het is de hoogste internationale bescherming die een individu kan krijgen. De voorwaarde is dat je in het thuisland ernstig persoonlijk bedreigd bent. Terugkeren is logischerwijs totaal uit den boze, laat staan vakantie nemen. Ik ben dan ook zeer tevreden om na Nederland, vandaag ook met Duitsland een bondgenoot te hebben gevonden om met vereende krachten deze vorm van asielmisbruik kordaat aan te pakken", stelt Theo Francken in een reactie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is tevreden over het het akkoord: "Bepaalde criminaliteitsfenomenen kan je alleen maar aanpakken door over de landsgrenzen heen de handen in elkaar te slaan". (Belga)

Zowel in België als in Duitsland komt het voor dat vluchtelingen naar hun herkomstland reizen. Dit is voor mensen met een vluchtelingenstatus niet toegestaan, vermits die status bedoeld is om mensen te beschermen tegen gevaar in dat herkomstland. Als vluchtelingen toch terugreizen dan kan hun internationale beschermingsstatus worden ingetrokken. Om de regels te omzeilen proberen sommige "vakantiegangers" de regels te omzeilen door via luchthavens in andere landen te reizen, zo ook via Duitse luchthavens. Om te voorkomen dat zij onder de radar via het buurland naar hun herkomstland reizen, gaan Duitsland en België informatie uitwisselen om zo deze vorm van asielfraude gezamenlijk te bestrijden. "Fraudebestrijding is een topprioriteit van de Belgische regering, ook asiel- en verblijfsfraude. De vluchtelingenstatus is geen vodje papier. Het is de hoogste internationale bescherming die een individu kan krijgen. De voorwaarde is dat je in het thuisland ernstig persoonlijk bedreigd bent. Terugkeren is logischerwijs totaal uit den boze, laat staan vakantie nemen. Ik ben dan ook zeer tevreden om na Nederland, vandaag ook met Duitsland een bondgenoot te hebben gevonden om met vereende krachten deze vorm van asielmisbruik kordaat aan te pakken", stelt Theo Francken in een reactie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is tevreden over het het akkoord: "Bepaalde criminaliteitsfenomenen kan je alleen maar aanpakken door over de landsgrenzen heen de handen in elkaar te slaan". (Belga)