De landen zullen voortaan strenge gemeenschappelijke standpunten tegen misbruik in de sector vertolken bij de Europese Unie. De negen verzetten zich tegen een verdere liberalisering van de transportmarkt als de sociale wetgeving van de verschillende lidstaten niet beter op elkaar wordt afgestemd. Ze keren zich daarbij in het bijzonder af van beslissingen die de cabotage - vervoer in één land door een transporteur uit een ander land - nog verder zouden kunnen aanwakkeren. De ondertekenaars van de overeenkomst willen voorts paal en perk stellen aan bedrijven die hun personeel niet toelaten op een normale manier een weekend vrij te nemen. Vaak zitten de chauffeurs immers vast in het buitenland. Ze nemen zich ook voor op te treden tegen bedrijven die lichte vrachtwagens gebruiken voor internationaal transport en zo de regels omzeilen. Ondernemingen die de wetgeving overtreden kunnen er voortaan op rekenen dat die informatie zal worden gedeeld met de andere deelnemende landen. De betrokken lidstaten ijveren al langer voor Europese maatregelen om oneerlijke concurrentie en sociale dumping in het wegvervoer aan te pakken. In september vorig jaar schreven ze daarover nog een brief aan eurocommissaris Violeta Bulc. (Belga)

De landen zullen voortaan strenge gemeenschappelijke standpunten tegen misbruik in de sector vertolken bij de Europese Unie. De negen verzetten zich tegen een verdere liberalisering van de transportmarkt als de sociale wetgeving van de verschillende lidstaten niet beter op elkaar wordt afgestemd. Ze keren zich daarbij in het bijzonder af van beslissingen die de cabotage - vervoer in één land door een transporteur uit een ander land - nog verder zouden kunnen aanwakkeren. De ondertekenaars van de overeenkomst willen voorts paal en perk stellen aan bedrijven die hun personeel niet toelaten op een normale manier een weekend vrij te nemen. Vaak zitten de chauffeurs immers vast in het buitenland. Ze nemen zich ook voor op te treden tegen bedrijven die lichte vrachtwagens gebruiken voor internationaal transport en zo de regels omzeilen. Ondernemingen die de wetgeving overtreden kunnen er voortaan op rekenen dat die informatie zal worden gedeeld met de andere deelnemende landen. De betrokken lidstaten ijveren al langer voor Europese maatregelen om oneerlijke concurrentie en sociale dumping in het wegvervoer aan te pakken. In september vorig jaar schreven ze daarover nog een brief aan eurocommissaris Violeta Bulc. (Belga)