De verzamelde Belgische parlementen zitten al enkele weken samen om een gezamenlijke aanbeveling aan Europa te formuleren in aanloop naar de volgende klimaattop. Op die jaarlijkse conferenties wordt van de deelnemers, en dus ook Europa, verwacht dat de inspanningen uit het akkoord van Parijs worden aangescherpt. Als dat niet gebeurt, kan de wereldwijde klimaatopwarming onmogelijk onder de 2 graden worden gehouden. Wat energie-efficiëntie en hernieuwbare energie betreft, komt België al te laat met zijn aanbeveling. Europa heeft er zich de afgelopen weken toe verbonden 32,5 procent minder energie te verbruiken in 2030 en het aandeel hernieuwbare energie op te drijven tot 32 procent. Blijft over: de CO2-uitstoot. In een eerste kladversie van de parlementairen zou België er bij Europa op aandringen de uitstoot met 55 procent te verlagen tegen 2030, tegenover de al besliste 40 procent. Dat bleek echter een brug te ver voor N-VA, Open Vld en MR. België zal er nu op aandringen de uitstoot "op een voluntaristische manier" te reduceren met "meer dan 40 procent". In 2050 moet de uitstoot 95 procent lager liggen. In aanloop daarnaar dienen impactanalyses op de economie, het milieu en het sociale weefsel te worden gemaakt. De tekst stelt ook duidelijk dat België weer in de Europese kopgroep inzake klimaatbeleid wil raken. "Dat lijntje is een reactie op de commotie rond het Belgische stemgedrag voor de doelstellingen inzake hernieuwbare energie en energiebesparing", zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Na die stemmingen bleek dat België zich conservatief had opgesteld. De CD&V'er vindt het een goede consensus: "De tekst straalt dynamiek en ambitie uit, maar ook realisme voor zij die sceptisch zijn." Alle Belgische parlementen moeten het document nu goedkeuren, zodat het nog voor de klimaattop in Polen, op 3 december, naar Europa kan worden gestuurd. (Belga)

De verzamelde Belgische parlementen zitten al enkele weken samen om een gezamenlijke aanbeveling aan Europa te formuleren in aanloop naar de volgende klimaattop. Op die jaarlijkse conferenties wordt van de deelnemers, en dus ook Europa, verwacht dat de inspanningen uit het akkoord van Parijs worden aangescherpt. Als dat niet gebeurt, kan de wereldwijde klimaatopwarming onmogelijk onder de 2 graden worden gehouden. Wat energie-efficiëntie en hernieuwbare energie betreft, komt België al te laat met zijn aanbeveling. Europa heeft er zich de afgelopen weken toe verbonden 32,5 procent minder energie te verbruiken in 2030 en het aandeel hernieuwbare energie op te drijven tot 32 procent. Blijft over: de CO2-uitstoot. In een eerste kladversie van de parlementairen zou België er bij Europa op aandringen de uitstoot met 55 procent te verlagen tegen 2030, tegenover de al besliste 40 procent. Dat bleek echter een brug te ver voor N-VA, Open Vld en MR. België zal er nu op aandringen de uitstoot "op een voluntaristische manier" te reduceren met "meer dan 40 procent". In 2050 moet de uitstoot 95 procent lager liggen. In aanloop daarnaar dienen impactanalyses op de economie, het milieu en het sociale weefsel te worden gemaakt. De tekst stelt ook duidelijk dat België weer in de Europese kopgroep inzake klimaatbeleid wil raken. "Dat lijntje is een reactie op de commotie rond het Belgische stemgedrag voor de doelstellingen inzake hernieuwbare energie en energiebesparing", zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Na die stemmingen bleek dat België zich conservatief had opgesteld. De CD&V'er vindt het een goede consensus: "De tekst straalt dynamiek en ambitie uit, maar ook realisme voor zij die sceptisch zijn." Alle Belgische parlementen moeten het document nu goedkeuren, zodat het nog voor de klimaattop in Polen, op 3 december, naar Europa kan worden gestuurd. (Belga)