Zoals gekend is de loonkost in ons land hoog. Het is al het vijfde jaar op rij dat België de derde plaats bekleedt in de ranglijst van de arbeidskost.De top drie blijft ook ongewijzigd tegenover 2019. De laagste loonkost is er in Bulgarije, met 6,5 euro per uur. Het gaat om de cijfers voor bedrijven met minstens tien werknemers in de hele economie, uitgezonderd de landbouw en de overheidssector. Het gemiddelde komt uit 28,5 euro voor de hele Europese Unie (+3,1 pct) en 32,3 euro voor de eurozone (+2,9 pct), de landen met de eenheidsmunt. Twaalf maanden eerder was dat respectievelijk 27,7 en 31,4 euro. Ook België tekende een stijging op. Voor 2019 stond nog een gemiddelde van 40,5 euro in de tabellen. Op Malta (-4,7 pct), Cyprus en Ierland (-2,7 pct) en Kroatië (-1 pct) na, ging de loonkost ook in coronajaar 2020 erop vooruit. Portugal (+8,6 pct) en Hongarije (+7,9 pct) kenden de grootse toename, Nederland (+0,8 pct), Zweden (+1, pct) en Denemarken (+2 pct) de kleinste. De arbeidskosten komen neer op wat de werkgever betaalt om iemand tewerk te stellen. Dat bevat zowel het loon als niet-loongerelateerde kosten (bijvoorbeeld sociale bijdragen). In de meeste lidstaten waren er coronasteunmaatregelen, merkt Eurstat op, om de impact van de pandemie op te vangen. Die subsidiëring had een negatieve impact op de loonkost. (Belga)

Zoals gekend is de loonkost in ons land hoog. Het is al het vijfde jaar op rij dat België de derde plaats bekleedt in de ranglijst van de arbeidskost.De top drie blijft ook ongewijzigd tegenover 2019. De laagste loonkost is er in Bulgarije, met 6,5 euro per uur. Het gaat om de cijfers voor bedrijven met minstens tien werknemers in de hele economie, uitgezonderd de landbouw en de overheidssector. Het gemiddelde komt uit 28,5 euro voor de hele Europese Unie (+3,1 pct) en 32,3 euro voor de eurozone (+2,9 pct), de landen met de eenheidsmunt. Twaalf maanden eerder was dat respectievelijk 27,7 en 31,4 euro. Ook België tekende een stijging op. Voor 2019 stond nog een gemiddelde van 40,5 euro in de tabellen. Op Malta (-4,7 pct), Cyprus en Ierland (-2,7 pct) en Kroatië (-1 pct) na, ging de loonkost ook in coronajaar 2020 erop vooruit. Portugal (+8,6 pct) en Hongarije (+7,9 pct) kenden de grootse toename, Nederland (+0,8 pct), Zweden (+1, pct) en Denemarken (+2 pct) de kleinste. De arbeidskosten komen neer op wat de werkgever betaalt om iemand tewerk te stellen. Dat bevat zowel het loon als niet-loongerelateerde kosten (bijvoorbeeld sociale bijdragen). In de meeste lidstaten waren er coronasteunmaatregelen, merkt Eurstat op, om de impact van de pandemie op te vangen. Die subsidiëring had een negatieve impact op de loonkost. (Belga)