Door de COVID-pandemie kon het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappers in 2020 iets minder vlieguren dan gepland uitvoeren boven de Noordzee. Met 158 gepresteerde vlieguren bleef de teller steken op 75% van het geplande aantal uren. Tijdens die vluchten werd één accidentele zeeverontreiniging vastgesteld na een aanvaring tussen twee tankers, alsook 10 gevallen van operationele verontreiniging door schepen. Uit de cijfers van het KBIN blijkt dat het aantal olieverontreinigingen de voorbije 10 jaar sterk is gedaald, maar dat er wel opnieuw vaker sprake is van verontreinigingen door andere schadelijke stoffen. Het KBIN voegt er wel aan toe dat het vaak gaat om lozingen die "conform de internationale lozingsstandaarden" zijn. België zet al een tijd een vliegtuig met een sniffer-sensor in om de uitstoot van schepen te meten. Ons land is daarmee "een pionier in de internationale strijd tegen de luchtvervuiling door schepen op zee". Zo worden er al sinds 2016 zwavelmetingen uitgevoerd. In 2020 waren er 25 'sniffervluchten'. Van de 394 gecontroleerde schepen hadden er 10 een "verdacht hoge zwavelwaarde". Die schepen werden gerapporteerd aan de maritieme inspectiediensten. Sinds vorig jaar beschikt het vliegtuig ook over een stikstofmeter. Daarmee is België als eerste land klaar om de uitstoot van stikstof boven zee te monitoren en handhaven. Uit de eerste metingen blijkt dat de meerderheid van de gecontroleerde schepen de regels rond stikstofuitstoot respecteert. "Al werden ook enkele schepen gedocumenteerd met stikstofconcentraties in hun uitstoot die meer dan het dubbele bedroeg van de grenswaarden die vanaf 2021 gelden", aldus nog het KBIN. (Belga)

Door de COVID-pandemie kon het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappers in 2020 iets minder vlieguren dan gepland uitvoeren boven de Noordzee. Met 158 gepresteerde vlieguren bleef de teller steken op 75% van het geplande aantal uren. Tijdens die vluchten werd één accidentele zeeverontreiniging vastgesteld na een aanvaring tussen twee tankers, alsook 10 gevallen van operationele verontreiniging door schepen. Uit de cijfers van het KBIN blijkt dat het aantal olieverontreinigingen de voorbije 10 jaar sterk is gedaald, maar dat er wel opnieuw vaker sprake is van verontreinigingen door andere schadelijke stoffen. Het KBIN voegt er wel aan toe dat het vaak gaat om lozingen die "conform de internationale lozingsstandaarden" zijn. België zet al een tijd een vliegtuig met een sniffer-sensor in om de uitstoot van schepen te meten. Ons land is daarmee "een pionier in de internationale strijd tegen de luchtvervuiling door schepen op zee". Zo worden er al sinds 2016 zwavelmetingen uitgevoerd. In 2020 waren er 25 'sniffervluchten'. Van de 394 gecontroleerde schepen hadden er 10 een "verdacht hoge zwavelwaarde". Die schepen werden gerapporteerd aan de maritieme inspectiediensten. Sinds vorig jaar beschikt het vliegtuig ook over een stikstofmeter. Daarmee is België als eerste land klaar om de uitstoot van stikstof boven zee te monitoren en handhaven. Uit de eerste metingen blijkt dat de meerderheid van de gecontroleerde schepen de regels rond stikstofuitstoot respecteert. "Al werden ook enkele schepen gedocumenteerd met stikstofconcentraties in hun uitstoot die meer dan het dubbele bedroeg van de grenswaarden die vanaf 2021 gelden", aldus nog het KBIN. (Belga)