BYAR noemt de brief van de koning een "een stap in de goede richting", maar verwacht meer. Concreet vraagt de actiegroep om de piste te bekijken van een ontbloting van de kroon, waarbij de regering niet langer verantwoordelijk is voor daden en uitspraken van de koning. "Congo-Vrijstraat was een persoonlijke bezit van het koningshuis, dus daar passen persoonlijke excuses", zegt Aimé Schrauwen van BYAR. "Zo neemt de koning de eindverantwoordelijkheid en maakt hij de weg vrij voor juridische stappen." Die juridische stappen vindt BYAR eveneens nodig. "Een duidelijke stap op vlak van herstelbetalingen zou een kwijtschelding van de Congolese schulden aan België kunnen zijn", zegt Schrauwen. De actiegroep is ook tevreden dat de koning melding maakt van racisme en discriminatie vandaag. "We zijn in gesprek met verschillende steden om te bekijken wat er kan gedaan worden met beelden van Leopold II. Ons voorstel is om die beelden weg te halen en te vervangen door een nieuw standbeeld van de huidige koning, met duidelijke referenties naar de diversiteit in België vandaag. Zo zou er een standbeeld van koning Filip kunnen komen met achter hem diverse andere figuren, zoals een verpleegster en iemand met een afrokapsel." Schrauwen gelooft dat de acties en het politiek gelobby van BYAR effect hebben gehad om een debat op gang te trekken. "We kunnen niet weten of dit de koning heeft aangezet om racisme vandaag te vermelden in de brief. En hoewel BYAR zich uitdrukkelijk distantieert van vandalisme, waren ook individuele acties om beelden van Leopold II te verwijderen een duidelijk signaal." (Belga)

BYAR noemt de brief van de koning een "een stap in de goede richting", maar verwacht meer. Concreet vraagt de actiegroep om de piste te bekijken van een ontbloting van de kroon, waarbij de regering niet langer verantwoordelijk is voor daden en uitspraken van de koning. "Congo-Vrijstraat was een persoonlijke bezit van het koningshuis, dus daar passen persoonlijke excuses", zegt Aimé Schrauwen van BYAR. "Zo neemt de koning de eindverantwoordelijkheid en maakt hij de weg vrij voor juridische stappen." Die juridische stappen vindt BYAR eveneens nodig. "Een duidelijke stap op vlak van herstelbetalingen zou een kwijtschelding van de Congolese schulden aan België kunnen zijn", zegt Schrauwen. De actiegroep is ook tevreden dat de koning melding maakt van racisme en discriminatie vandaag. "We zijn in gesprek met verschillende steden om te bekijken wat er kan gedaan worden met beelden van Leopold II. Ons voorstel is om die beelden weg te halen en te vervangen door een nieuw standbeeld van de huidige koning, met duidelijke referenties naar de diversiteit in België vandaag. Zo zou er een standbeeld van koning Filip kunnen komen met achter hem diverse andere figuren, zoals een verpleegster en iemand met een afrokapsel." Schrauwen gelooft dat de acties en het politiek gelobby van BYAR effect hebben gehad om een debat op gang te trekken. "We kunnen niet weten of dit de koning heeft aangezet om racisme vandaag te vermelden in de brief. En hoewel BYAR zich uitdrukkelijk distantieert van vandalisme, waren ook individuele acties om beelden van Leopold II te verwijderen een duidelijk signaal." (Belga)