In 2009 begonnen de eerste zes turbines op zee, in het windmolenpark van C-Power, te draaien. Inmiddels is de bouw bezig van Norther, het zesde park, en tegen 2020 zullen negen windparken op zee samen zorgen voor 8 TWh, wat ongeveer tien procent vertegenwoordigt van de Belgische elektriciteitsvraag. Het nieuw Marien Ruimtelijk Plan voorziet ruimte voor nog meer parken, nabij de Franse grens. Het Belgian Offshore Platform vraagt om de rechtszekerheid voor de eerste generatie windparken te beschermen door geen nieuwe beleidsmaatregelen aan de bestaande parken op te leggen. Daarnaast vraagt de koepel een versnelde ontplooiing van nieuwe offshore windcapaciteit. "De regering Michel heeft in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 nieuwe zones aangeduid voor 2000 MW offshore windenergie en heeft tevens de blauwdruk voor het nieuwe systeem van toewijzing goedgekeurd. Deze nieuwe procedure zou pas klaar zijn tegen eind 2022, waardoor de toewijzing van de nieuwe capaciteit ten vroegste in 2023 zou kunnen gebeuren", klinkt het. "De netbeheerder duidt in het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 aan dat de aansluiting van de nieuwe offshore capaciteit pas tegen 2026-2028 gegarandeerd kan worden." Het platform dringt aan op een versnelde uitwerking van de aanbestedingsprocedure. Tegelijkertijd vraagt het BOP een vereenvoudiging en versnelling van de vergunningsprocedures die nodig zijn voor de versterking van het hoogspanningsnet. Die moeten volgens BOP gewaarborgd worden tegen 2023-2024. "België staat aan de top qua windenergie dankzij het beleid van de Belgische overheid. Dankzij onze knowhow en innovatie zorgen we voor ons klimaat en onze economie. Eén miljoen gezinnen genieten nu al van deze groene energie. De volgende regering moet absoluut deze weg verder gaan", aldus premier Michel, die het memorandum in ontvangst nam. (Belga)

In 2009 begonnen de eerste zes turbines op zee, in het windmolenpark van C-Power, te draaien. Inmiddels is de bouw bezig van Norther, het zesde park, en tegen 2020 zullen negen windparken op zee samen zorgen voor 8 TWh, wat ongeveer tien procent vertegenwoordigt van de Belgische elektriciteitsvraag. Het nieuw Marien Ruimtelijk Plan voorziet ruimte voor nog meer parken, nabij de Franse grens. Het Belgian Offshore Platform vraagt om de rechtszekerheid voor de eerste generatie windparken te beschermen door geen nieuwe beleidsmaatregelen aan de bestaande parken op te leggen. Daarnaast vraagt de koepel een versnelde ontplooiing van nieuwe offshore windcapaciteit. "De regering Michel heeft in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 nieuwe zones aangeduid voor 2000 MW offshore windenergie en heeft tevens de blauwdruk voor het nieuwe systeem van toewijzing goedgekeurd. Deze nieuwe procedure zou pas klaar zijn tegen eind 2022, waardoor de toewijzing van de nieuwe capaciteit ten vroegste in 2023 zou kunnen gebeuren", klinkt het. "De netbeheerder duidt in het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 aan dat de aansluiting van de nieuwe offshore capaciteit pas tegen 2026-2028 gegarandeerd kan worden." Het platform dringt aan op een versnelde uitwerking van de aanbestedingsprocedure. Tegelijkertijd vraagt het BOP een vereenvoudiging en versnelling van de vergunningsprocedures die nodig zijn voor de versterking van het hoogspanningsnet. Die moeten volgens BOP gewaarborgd worden tegen 2023-2024. "België staat aan de top qua windenergie dankzij het beleid van de Belgische overheid. Dankzij onze knowhow en innovatie zorgen we voor ons klimaat en onze economie. Eén miljoen gezinnen genieten nu al van deze groene energie. De volgende regering moet absoluut deze weg verder gaan", aldus premier Michel, die het memorandum in ontvangst nam. (Belga)