De beslissing op 7 april 1994 om de Belgische blauwhelmen terug te trekken uit een Belgische school in de Rwandese hoofdstad Kigali was een beslissing van België en niet van de Verenigde Naties. Dat heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beslist in een belangrijk tussenvonnis.

Na het uitbreken van de genocide in Rwanda hadden zich een tweeduizendtal Rwandezen verscholen in de Don Bosco-school in Kigali. De school werd door 92 Belgische blauwhelmen beschermd tegen de moordende milities, maar op een bepaald moment werden de Belgen teruggetrokken. De milities hadden daarop vrij spel om de vluchtelingen af te slachten.

In een tussenvonnis in een proces dat overlevenden van de genocide hadden ingespannen tegen de Belgische staat en drie Belgische legerofficieren heeft de Brusselse rechbank van eerste aanleg bepaald dat die terugtrekking wel degelijk een Belgische beslissing was en geen beslissing van de Minuar, de vredesmissie van de Verenigde Naties.

Volgens De Morgen lijkt de kans reëel dat de bevelvoerende officieren veroordeeld zullen worden. Volgens de krant oordeelde de rechter in het tussenvonnis dat de officieren Luc Marchal, Joseph Dewez en Luc Lemaire wisten dat de vluchtelingen na hun vertrek vermoord zouden worden.

'De verdedigende partijen konden geen enkele illusie koesteren over het lot dat de vluchtelingen wachtte na het vertrek van de blauwhelmen'. Volgens de krant zijn er veel elementen die erop wijzen dat de Belgische officieren op bevel handelden van toenmalig legerstafchef José Charlier.

De beslissing op 7 april 1994 om de Belgische blauwhelmen terug te trekken uit een Belgische school in de Rwandese hoofdstad Kigali was een beslissing van België en niet van de Verenigde Naties. Dat heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beslist in een belangrijk tussenvonnis.Na het uitbreken van de genocide in Rwanda hadden zich een tweeduizendtal Rwandezen verscholen in de Don Bosco-school in Kigali. De school werd door 92 Belgische blauwhelmen beschermd tegen de moordende milities, maar op een bepaald moment werden de Belgen teruggetrokken. De milities hadden daarop vrij spel om de vluchtelingen af te slachten.In een tussenvonnis in een proces dat overlevenden van de genocide hadden ingespannen tegen de Belgische staat en drie Belgische legerofficieren heeft de Brusselse rechbank van eerste aanleg bepaald dat die terugtrekking wel degelijk een Belgische beslissing was en geen beslissing van de Minuar, de vredesmissie van de Verenigde Naties. Volgens De Morgen lijkt de kans reëel dat de bevelvoerende officieren veroordeeld zullen worden. Volgens de krant oordeelde de rechter in het tussenvonnis dat de officieren Luc Marchal, Joseph Dewez en Luc Lemaire wisten dat de vluchtelingen na hun vertrek vermoord zouden worden. 'De verdedigende partijen konden geen enkele illusie koesteren over het lot dat de vluchtelingen wachtte na het vertrek van de blauwhelmen'. Volgens de krant zijn er veel elementen die erop wijzen dat de Belgische officieren op bevel handelden van toenmalig legerstafchef José Charlier.