Elf procent van de Belgen geeft toe een ongeval of bijna-ongeval gehad te hebben door gsm-gebruik , in 2018 was dat slechts voor 6 procent van de Belgische bestuurders het geval. Vijftig procent van de Belgische bestuurders zegt te telefoneren met een handenvrij systeem, twee jaar geleden was dat nog maar 42 procent.

Ondanks alle sensibiliseringscampagnes geeft 21 procent van de Belgische automobilisten toe wel eens te bellen met de gsm in de hand, een lichte daling ten opzichte van twee jaar geleden, maar er is een groot verschil met Nederland (15 procent) en het Verenigd Koninkrijk (11 procent), waar dit gedrag het minst voorkomt. Van de Belgische bestuurders stelt 49 procent zijn navigatiesysteem al rijdend in, voor Europa is het gemiddelde 43 procent .

De studie stelt ook vast dat het verkeer agressiever is geworden: 63 procent van de Belgen gebruikt nu zijn claxon om zijn ongenoegen kenbaar te maken, tegenover 53 procent in 2017. 59 procent Belgische bestuurders vloekt tegen een andere bestuurder, tegenover 52 procent in 2017, en 31 procent van de Belgen zegt wel eens bewust te bumperkleven, tegenover 26 procent in 2017.

Er hebben 12.418 Europeanen ouder dan 15 jaar deelgenomen aan het onderzoek. In ons land werden duizend mensen ondervraagd in de laatste week van februari en de eerste twee weken van maart 2019. Het onderzoek werd gevoerd in Frankrijk, Duitsland, België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden, Griekenland, Polen, Nederland en Slovakije.

Het blijkt dat wij Belgen toch een vrij goede reputatie hebben in Europa, al zijn we ook streng voor onszelf: 21 procent van de Belgen kleeft zichzelf één of meerdere negatieve adjectieven op. Dat is het hoogste percentage van alle bevraagde landen. Ondanks deze zelfinschatting hebben de Belgische bestuurders een goede reputatie in de ogen van de andere Europese bestuurders. 45 procent van de andere bestuurders wijst hen op zijn minst één positief adjectief toe. Zo vindt 18 procent van de Europeanen de Belgische bestuurders hoffelijk, en 17 procent vindt ze kalm.