Moet het politieke gild evenwichtig verdeeld zijn naar geslacht en afkomst? De onderzoekers van de UGent vroegen de respondenten om op een tienpuntenschaal aan te geven hoe belangrijk ze dat vinden. Genderevenwicht bleek een 7,4 waard en evenwicht naar afkomst een 5,8. Een diepere blik op die gemiddelden toont interessante verschillen tussen de taalgroepen, geslachten en generaties.
...