"Het gaat natuurlijk niet alleen om sensibilisering, dat alles moet gepaard gaan met een behoorlijk vervolgingsbeleid, opsporing en bestraffing", zei D'Hondt. Hij noemde de uitvoering van straffen, niet alleen bij verkeersovertredingen, maar in het strafrecht tout court, problematisch. "Terwijl je bij verkeersovertredingen eigenlijk heel kort op de bal zou moeten spelen." De politierechter pleitte voor het optrekken van de verjaringstermijn op verkeersinbreuken. Nu ligt die bij gewone inbreuken op de wegcode op één jaar. "Op die manier ontsnapt een hele reeks verkeersovertreders momenteel aan bestraffing", luidde het. D'Hondt is voorstander van een verjaringstermijn van drie jaar, zoals die nu al geldt voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. D'Hondt pleitte ook voor een veralgemening van het verval van het recht op besturen. Niet alleen in verkeerszaken moet het rijbewijs ingetrokken kunnen worden, ook in andere zaken moet een intrekking als bijkomende straf opgelegd kunnen worden, vindt de politierechter. (KAV)

"Het gaat natuurlijk niet alleen om sensibilisering, dat alles moet gepaard gaan met een behoorlijk vervolgingsbeleid, opsporing en bestraffing", zei D'Hondt. Hij noemde de uitvoering van straffen, niet alleen bij verkeersovertredingen, maar in het strafrecht tout court, problematisch. "Terwijl je bij verkeersovertredingen eigenlijk heel kort op de bal zou moeten spelen." De politierechter pleitte voor het optrekken van de verjaringstermijn op verkeersinbreuken. Nu ligt die bij gewone inbreuken op de wegcode op één jaar. "Op die manier ontsnapt een hele reeks verkeersovertreders momenteel aan bestraffing", luidde het. D'Hondt is voorstander van een verjaringstermijn van drie jaar, zoals die nu al geldt voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. D'Hondt pleitte ook voor een veralgemening van het verval van het recht op besturen. Niet alleen in verkeerszaken moet het rijbewijs ingetrokken kunnen worden, ook in andere zaken moet een intrekking als bijkomende straf opgelegd kunnen worden, vindt de politierechter. (KAV)