Fondation Vinci Autoroutes bevraagt elk jaar Europese weggebruikers over hun gedrag achter het stuur. Dit jaar vond de bevraging plaats in elf Europese landen, waaronder België. Uit de resultaten blijkt dat België de slechtste leerling van de Europese klas is. Niet alleen geeft 84 procent toe niet altijd de wegcode na te leven, 20 procent stelt dat ze de verkeersregels enkel nastreven om geen boete te krijgen. Ook daar laten we alle andere Europese landen achter ons.

Verkeersinstituut Vias waarschuwt dat het feit dat we het niet zo nauw nemen met de verkeersregels onvermijdelijk leidt tot gevaarlijke situaties waarbij doden en gewonden kunnen vallen. Zo geeft twee op de drie Belgische bestuurders (67 procent) aan dat ze wel eens vergeten om te vertragen in de buurt van wegenwerken. Daarnaast stopt iets meer dan zes op de tien (61 procent) niet waar ze tot stilstand moeten komen. Opnieuw ligt dat aandeel een stuk hoger dan het Europees gemiddelde van respectievelijk 51 en 43 procent. Ten slotte blijken Belgen ook over het minste geduld in het verkeer te beschikken. Bijna een op twee (49 procent) zegt hun voorrang te nemen als de bestuurder die reglementair voorrang heeft, te lang treuzelt. Het Europees gemiddelde ligt op 35 procent.

'Het verkeersreglement is een set van afspraken die gemaakt zijn om ervoor te zorgen dat jezelf en alle andere weggebruikers veilig op hun bestemming geraken. De Belgische bestuurders geven al te vaak een eigen interpretatie aan die regels', klinkt het bij Vias. 'We moeten blijven inzetten op het geven van inzicht in de mogelijke gevolgen van foutief rijgedrag. Het verkeer ben je immers nooit alleen, maar zijn wij allemaal samen.'

Fondation Vinci Autoroutes bevraagt elk jaar Europese weggebruikers over hun gedrag achter het stuur. Dit jaar vond de bevraging plaats in elf Europese landen, waaronder België. Uit de resultaten blijkt dat België de slechtste leerling van de Europese klas is. Niet alleen geeft 84 procent toe niet altijd de wegcode na te leven, 20 procent stelt dat ze de verkeersregels enkel nastreven om geen boete te krijgen. Ook daar laten we alle andere Europese landen achter ons. Verkeersinstituut Vias waarschuwt dat het feit dat we het niet zo nauw nemen met de verkeersregels onvermijdelijk leidt tot gevaarlijke situaties waarbij doden en gewonden kunnen vallen. Zo geeft twee op de drie Belgische bestuurders (67 procent) aan dat ze wel eens vergeten om te vertragen in de buurt van wegenwerken. Daarnaast stopt iets meer dan zes op de tien (61 procent) niet waar ze tot stilstand moeten komen. Opnieuw ligt dat aandeel een stuk hoger dan het Europees gemiddelde van respectievelijk 51 en 43 procent. Ten slotte blijken Belgen ook over het minste geduld in het verkeer te beschikken. Bijna een op twee (49 procent) zegt hun voorrang te nemen als de bestuurder die reglementair voorrang heeft, te lang treuzelt. Het Europees gemiddelde ligt op 35 procent. 'Het verkeersreglement is een set van afspraken die gemaakt zijn om ervoor te zorgen dat jezelf en alle andere weggebruikers veilig op hun bestemming geraken. De Belgische bestuurders geven al te vaak een eigen interpretatie aan die regels', klinkt het bij Vias. 'We moeten blijven inzetten op het geven van inzicht in de mogelijke gevolgen van foutief rijgedrag. Het verkeer ben je immers nooit alleen, maar zijn wij allemaal samen.'