De toekomst van de woonbonus, die volgend jaar geregionaliseerd wordt, baart de Belgische kandidaat-bouwers en -kopers zorgen. Vooral Vlamingen lijken vast te houden aan de woonbonus. Dat blijkt uit een dinsdag voorgestelde enquête. Die werd in opdracht van bouwbedrijf Woningen Blavier afgenomen bij 500 mensen met plannen om te bouwen, te verbouwen of een woning aan te kopen.

De toekomst van de woonbonus staat hoog op de lijst van de grootste bezorgdheden van toekomstige bouwers en kopers van een woning, naast de verhoogde belastingdruk en de stijgende energieprijzen. Meer dan drie kwart van de ondervraagden zegt ongerust te zijn over een mogelijk wegvallen van de woonbonus. Ook over andere steunmaatregelen heerst ongerustheid: bijna twee op de drie respondenten zijn ervan overtuigd dat er na de regionalisering premies zullen verdwijnen of afgebouwd worden.

Ondanks de massale steun voor de woonbonus - twee op de drie willen die in zijn huidige vorm behouden -, laten de respondenten een opening voor alternatieven. Daarbij komt een btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor nieuwbouw in het vizier, en dan vooral in Franstalig België. Drie kwart van de Franstalige respondenten is gewonnen voor zo'n btw-verlaging als alternatief voor de woonbonus. In Vlaanderen zetten de meesten nog eerder in op het behoud van de woonbonus. 'De grote onrust omtrent woonbonus en fiscale maatregelen, gecombineerd met het lage vertrouwen in de overheid, is bedreigend voor de bouwsector', luidt het bij Woningen Blavier. Het bouwbedrijf pleit voor meer duidelijkheid over de fiscale voordelen en premies na de overheveling van de bevoegdheden.

Volgens UGent-professor Johan Albrecht, ook aanwezig bij de voorstelling van de enquête, heeft de Vlaamse regering onvoldoende middelen om de woonbonus ongewijzigd te laten. Hij pleit ervoor om het systeem te beperken tot nieuwbouw, 'omdat dat economische activiteit creëert'. Albrecht is ook te vinden voor het alternatief van een btw-verlaging, omdat die onmiddellijk effect heeft op de prijs. Dat kan helpen om bouwen betaalbaar te houden op een moment dat de kosten stijgen door de steeds strengere energienormen. 'Een btw-verlaging geeft de beste prikkel om de markt te ondersteunen', zegt de professor.

De Vlaamse regering heeft al gezegd dat de woonbonus ten vroegste zal veranderen vanaf 1 januari 2015. Uit de enquête blijkt nog dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar renovatie. Twee op de drie respondenten zeggen de eigen woning te willen renoveren of een bestaande woning te willen kopen en verbouwen, tegenover 43 procent vorig jaar. Het aandeel mensen dat wil bouwen of een instapklare woning wil kopen, is gedaald van 56 naar 32 procent. Tegelijkertijd is de meerderheid zich ervan bewust dat renovatie op langere termijn duurder uitvalt dan nieuwbouw, zei Louis Amory, de gedelegeerd bestuurder van Woningen Blavier.

(Belga)

De toekomst van de woonbonus, die volgend jaar geregionaliseerd wordt, baart de Belgische kandidaat-bouwers en -kopers zorgen. Vooral Vlamingen lijken vast te houden aan de woonbonus. Dat blijkt uit een dinsdag voorgestelde enquête. Die werd in opdracht van bouwbedrijf Woningen Blavier afgenomen bij 500 mensen met plannen om te bouwen, te verbouwen of een woning aan te kopen.De toekomst van de woonbonus staat hoog op de lijst van de grootste bezorgdheden van toekomstige bouwers en kopers van een woning, naast de verhoogde belastingdruk en de stijgende energieprijzen. Meer dan drie kwart van de ondervraagden zegt ongerust te zijn over een mogelijk wegvallen van de woonbonus. Ook over andere steunmaatregelen heerst ongerustheid: bijna twee op de drie respondenten zijn ervan overtuigd dat er na de regionalisering premies zullen verdwijnen of afgebouwd worden. Ondanks de massale steun voor de woonbonus - twee op de drie willen die in zijn huidige vorm behouden -, laten de respondenten een opening voor alternatieven. Daarbij komt een btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor nieuwbouw in het vizier, en dan vooral in Franstalig België. Drie kwart van de Franstalige respondenten is gewonnen voor zo'n btw-verlaging als alternatief voor de woonbonus. In Vlaanderen zetten de meesten nog eerder in op het behoud van de woonbonus. 'De grote onrust omtrent woonbonus en fiscale maatregelen, gecombineerd met het lage vertrouwen in de overheid, is bedreigend voor de bouwsector', luidt het bij Woningen Blavier. Het bouwbedrijf pleit voor meer duidelijkheid over de fiscale voordelen en premies na de overheveling van de bevoegdheden. Volgens UGent-professor Johan Albrecht, ook aanwezig bij de voorstelling van de enquête, heeft de Vlaamse regering onvoldoende middelen om de woonbonus ongewijzigd te laten. Hij pleit ervoor om het systeem te beperken tot nieuwbouw, 'omdat dat economische activiteit creëert'. Albrecht is ook te vinden voor het alternatief van een btw-verlaging, omdat die onmiddellijk effect heeft op de prijs. Dat kan helpen om bouwen betaalbaar te houden op een moment dat de kosten stijgen door de steeds strengere energienormen. 'Een btw-verlaging geeft de beste prikkel om de markt te ondersteunen', zegt de professor. De Vlaamse regering heeft al gezegd dat de woonbonus ten vroegste zal veranderen vanaf 1 januari 2015. Uit de enquête blijkt nog dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar renovatie. Twee op de drie respondenten zeggen de eigen woning te willen renoveren of een bestaande woning te willen kopen en verbouwen, tegenover 43 procent vorig jaar. Het aandeel mensen dat wil bouwen of een instapklare woning wil kopen, is gedaald van 56 naar 32 procent. Tegelijkertijd is de meerderheid zich ervan bewust dat renovatie op langere termijn duurder uitvalt dan nieuwbouw, zei Louis Amory, de gedelegeerd bestuurder van Woningen Blavier.(Belga)