Ook het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per jaar per personenwagen daalt: 14.770 km in 2017, tegenover 14.999 km in 2016. Het wagenpark daarentegen in België stijgt (+1,2 %). Uit de studie blijkt ook dat er steeds minder diesel rondrijdt op onze wegen. Een dieselwagen reed in 2000 gemiddeld nog 22.955 km, maar dit cijfer is in 2017 gezakt naar 18.480, een daling van 19 % op 17 jaar tijd. Benzinewagens legden dan weer 9,7 % meer kilometers af in vergelijking met 2016. Ecologische voertuigen zijn een steeds groter deel gaan uitmaken van het voertuigenpark in België. De impact van deze voertuigen op de totale afgelegde kilometers van personenwagens blijft vooralsnog vrij beperkt: hybride voertuigen nemen 1 % van de afgelegde kilometers voor hun rekening, terwijl dat voor de plug-in hybride voertuigen 0,5 % is. Eind 2017 waren er 465.338 salariswagens in België, een stijging van 4,5 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze voertuigen legden gemiddeld 28.094 km per jaar af, bijna dubbel zoveel als het gemiddelde van alle ingeschreven personenwagens. Voor het vrachtverkeer zijn de schommelingen traditioneel groter, en sterker gecorreleerd met de economische toestand. De Belgische lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) hebben ook in 2017 weer beduidend meer kilometers dan in 2016 (+3,6 %) afgelegd, terwijl de vrachtwagens 2,3 % minder aflegden. De opleggertrekkers hebben 4,2 % meer kilometers afgelegd. Nog: een Belg rijdt gemiddeld 3 % meer kilometers per jaar dan een Nederlander of Fransman en 4 % minder dan een Duitser. (Belga)

Ook het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per jaar per personenwagen daalt: 14.770 km in 2017, tegenover 14.999 km in 2016. Het wagenpark daarentegen in België stijgt (+1,2 %). Uit de studie blijkt ook dat er steeds minder diesel rondrijdt op onze wegen. Een dieselwagen reed in 2000 gemiddeld nog 22.955 km, maar dit cijfer is in 2017 gezakt naar 18.480, een daling van 19 % op 17 jaar tijd. Benzinewagens legden dan weer 9,7 % meer kilometers af in vergelijking met 2016. Ecologische voertuigen zijn een steeds groter deel gaan uitmaken van het voertuigenpark in België. De impact van deze voertuigen op de totale afgelegde kilometers van personenwagens blijft vooralsnog vrij beperkt: hybride voertuigen nemen 1 % van de afgelegde kilometers voor hun rekening, terwijl dat voor de plug-in hybride voertuigen 0,5 % is. Eind 2017 waren er 465.338 salariswagens in België, een stijging van 4,5 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze voertuigen legden gemiddeld 28.094 km per jaar af, bijna dubbel zoveel als het gemiddelde van alle ingeschreven personenwagens. Voor het vrachtverkeer zijn de schommelingen traditioneel groter, en sterker gecorreleerd met de economische toestand. De Belgische lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) hebben ook in 2017 weer beduidend meer kilometers dan in 2016 (+3,6 %) afgelegd, terwijl de vrachtwagens 2,3 % minder aflegden. De opleggertrekkers hebben 4,2 % meer kilometers afgelegd. Nog: een Belg rijdt gemiddeld 3 % meer kilometers per jaar dan een Nederlander of Fransman en 4 % minder dan een Duitser. (Belga)