Vooral de niet-pendelverplaatsingen zorgden ervoor dat het personenvervoer daalde. Het gaat dan om winkelen, (culturele) uitstapjes, ontspanning of een bezoek aan de dokter. Het woon-werkverkeer daalde ook sterk (-54 procent) door het grote aantal tijdelijke werklozen en het massale telewerk, maar toch is die daling maar goed voor minder dan een vierde van het totale verlies aan reizigerskilometers. Tijdens de lockdown moesten de Belgen massaal van thuis uit werken. Meer dan een derde van de werknemers zou de beroepsactiviteit volledig hebben uitgeoefend in telewerk. Toch leidt dat er niet toe dat we veel minder kilometers gingen afleggen. Volgens het Planbureau verklaart thuiswerk slechts 12 procent van het totale verlies aan afgelegde kilometers. Het Planbureau gaat nog verder. "Zelfs als telewerk in de meest uitgebreide vorm wordt toegepast, leidt een dergelijke extreme toename ervan tot een daling van slechts ongeveer 7 procent van het totale aantal afgelegde kilometers in België ten opzichte van een normale situatie", luidt het. Het Planbureau pleit dan ook voor "realisme" met betrekking tot de doelstelling om onze verplaatsingen te verminderen via veralgemeend telewerken. Het openbaar vervoer leed het meest onder de lockdown, zo blijkt. Het totaal afgelegde aantal kilometers met trein, bus, tram en metro daalde in april 2020 tot 75 procent. De beperkende maatregelen voor openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld sociale afstand houden, zijn vaak ook een stimulans om over te schakelen op particulier vervoer, aldus het Planbureau. Het goederenvervoer ondervond minder last van de lockdown. In april werd ongeveer een derde van het normale aantal tonkilometers afgelegd in België niet gerealiseerd. (Belga)

Vooral de niet-pendelverplaatsingen zorgden ervoor dat het personenvervoer daalde. Het gaat dan om winkelen, (culturele) uitstapjes, ontspanning of een bezoek aan de dokter. Het woon-werkverkeer daalde ook sterk (-54 procent) door het grote aantal tijdelijke werklozen en het massale telewerk, maar toch is die daling maar goed voor minder dan een vierde van het totale verlies aan reizigerskilometers. Tijdens de lockdown moesten de Belgen massaal van thuis uit werken. Meer dan een derde van de werknemers zou de beroepsactiviteit volledig hebben uitgeoefend in telewerk. Toch leidt dat er niet toe dat we veel minder kilometers gingen afleggen. Volgens het Planbureau verklaart thuiswerk slechts 12 procent van het totale verlies aan afgelegde kilometers. Het Planbureau gaat nog verder. "Zelfs als telewerk in de meest uitgebreide vorm wordt toegepast, leidt een dergelijke extreme toename ervan tot een daling van slechts ongeveer 7 procent van het totale aantal afgelegde kilometers in België ten opzichte van een normale situatie", luidt het. Het Planbureau pleit dan ook voor "realisme" met betrekking tot de doelstelling om onze verplaatsingen te verminderen via veralgemeend telewerken. Het openbaar vervoer leed het meest onder de lockdown, zo blijkt. Het totaal afgelegde aantal kilometers met trein, bus, tram en metro daalde in april 2020 tot 75 procent. De beperkende maatregelen voor openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld sociale afstand houden, zijn vaak ook een stimulans om over te schakelen op particulier vervoer, aldus het Planbureau. Het goederenvervoer ondervond minder last van de lockdown. In april werd ongeveer een derde van het normale aantal tonkilometers afgelegd in België niet gerealiseerd. (Belga)