Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil de asielprocedures aanzienlijk verkorten en voldoende buffercapaciteit voorzien in de opvang, zodat er niet telkens moet worden opgebouwd en weer afgebouwd. Dat is te lezen in zijn beleidsnota. Het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum in Brussel, gaat dicht. Volgens N-VA zal het beleid van de nieuwe staatssecretaris leiden tot meer migratie. De partij neemt onder meer het standpunt van de staatssecretaris rond bootvluchtelingen op de korrel. "België zal bij de onderhandelingen over het Europees Pact het principe verdedigen dat de Europese instellingen, zoals Frontex, de grondrechten, evenals de internationale verplichtingen, waaronder Search and Rescue (SAR) en Safety of Life at Sea (SOLAS) respecteren", schrijft Mahdi. "België zal op Europese toppen eisen dat Frontex illegale bootmigranten gaat oppikken in internationale wateren en binnenvaren in de Schengenzone", reageert N-VA-Kamerlid Theo Francken. "Die moeten dan in Europa aan land gebracht worden en van daaruit verdeeld over de Europese lidstaten. Daarbij zal België zich voluntaristisch opstellen. Hoe je zo het fenomeen van de dodelijke mensensmokkel over de Middellandse Zee zal indijken, is mij een raadsel. Enkel nultolerantie naar Australisch model kan hier soelaas brengen." De beleidsnota voorziet voorts geen strikte criteria voor gezinshereniging en geen woonstbetreding, hekelt de partij. "Dit land kent een overwicht aan laaggeschoolde niet-Europese immigratie, wat voor een enorme belasting zorgt van ons sociaal model. De studie van de Nationale Bank maakte dat opnieuw haarfijn duidelijk. Dat fenomeen moet afgeremd worden door de gezinsherenigingsvereisten te verscherpen, maar daarvan is geen spoor te bekennen in deze nota. Daarnaast moet er dringend een regeling komen waarmee de politiediensten mensen in illegaal verblijf bij hen thuis kunnen ophalen voor repatriëring, de zogenaamde woonstbetreding. Ook daarvan is geen spoor te bekennen in de beleidsnota", besluiten Francken en collega-Kamerleden Yoleen Van Camp, Darya Safai en Christoph d'Haese in hun analyse. (Belga)

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil de asielprocedures aanzienlijk verkorten en voldoende buffercapaciteit voorzien in de opvang, zodat er niet telkens moet worden opgebouwd en weer afgebouwd. Dat is te lezen in zijn beleidsnota. Het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum in Brussel, gaat dicht. Volgens N-VA zal het beleid van de nieuwe staatssecretaris leiden tot meer migratie. De partij neemt onder meer het standpunt van de staatssecretaris rond bootvluchtelingen op de korrel. "België zal bij de onderhandelingen over het Europees Pact het principe verdedigen dat de Europese instellingen, zoals Frontex, de grondrechten, evenals de internationale verplichtingen, waaronder Search and Rescue (SAR) en Safety of Life at Sea (SOLAS) respecteren", schrijft Mahdi. "België zal op Europese toppen eisen dat Frontex illegale bootmigranten gaat oppikken in internationale wateren en binnenvaren in de Schengenzone", reageert N-VA-Kamerlid Theo Francken. "Die moeten dan in Europa aan land gebracht worden en van daaruit verdeeld over de Europese lidstaten. Daarbij zal België zich voluntaristisch opstellen. Hoe je zo het fenomeen van de dodelijke mensensmokkel over de Middellandse Zee zal indijken, is mij een raadsel. Enkel nultolerantie naar Australisch model kan hier soelaas brengen." De beleidsnota voorziet voorts geen strikte criteria voor gezinshereniging en geen woonstbetreding, hekelt de partij. "Dit land kent een overwicht aan laaggeschoolde niet-Europese immigratie, wat voor een enorme belasting zorgt van ons sociaal model. De studie van de Nationale Bank maakte dat opnieuw haarfijn duidelijk. Dat fenomeen moet afgeremd worden door de gezinsherenigingsvereisten te verscherpen, maar daarvan is geen spoor te bekennen in deze nota. Daarnaast moet er dringend een regeling komen waarmee de politiediensten mensen in illegaal verblijf bij hen thuis kunnen ophalen voor repatriëring, de zogenaamde woonstbetreding. Ook daarvan is geen spoor te bekennen in de beleidsnota", besluiten Francken en collega-Kamerleden Yoleen Van Camp, Darya Safai en Christoph d'Haese in hun analyse. (Belga)