"Het is een systeem dat ik nergens elders in Europa ken", aldus De Mol. "Het is volgens mij ook de enige manier om het mobiliteitsdecreet uit te voeren, wat zegt dat iedere Vlaming op maximaal vierhonderd meter van zijn woning toegang moet hebben tot openbaar vervoer." Volgens De Mol moet het systeem van belbussen zeker versterkt worden. "Er moet wel gekeken worden of er geen dubbel vervoer is met de reguliere bussen, wat tot extra kosten leidt die moeilijk te verantwoorden zijn." De mobiliteitsprofessor zegt dat het systeem duur is. "Maar wel te verantwoorden voor mensen die niet of minder mobiel zijn en op plaatsen wonen waar weinig ander vervoer voorhanden is. Het is voor die mensen de enige manier om zich onafhankelijk en betaalbaar te verplaatsen." De rendabiliteit kan volgens De Mol vergroot worden als belbussen voor een goede verbinding zorgen met opstapplaatsen van regulier busvervoer of een station. "Ook de vertrektijden moeten dan goed op elkaar zijn afgestemd. Niet alleen de rendabiliteit wordt veel groter, het systeem werkt vermoedelijk ook kostenbesparend als belbussen de aanvoer doen naar de halte van een bus." De Mol merkt op dat de aandrijving van de bussen perfect elektrisch kan. (COR 207)

"Het is een systeem dat ik nergens elders in Europa ken", aldus De Mol. "Het is volgens mij ook de enige manier om het mobiliteitsdecreet uit te voeren, wat zegt dat iedere Vlaming op maximaal vierhonderd meter van zijn woning toegang moet hebben tot openbaar vervoer." Volgens De Mol moet het systeem van belbussen zeker versterkt worden. "Er moet wel gekeken worden of er geen dubbel vervoer is met de reguliere bussen, wat tot extra kosten leidt die moeilijk te verantwoorden zijn." De mobiliteitsprofessor zegt dat het systeem duur is. "Maar wel te verantwoorden voor mensen die niet of minder mobiel zijn en op plaatsen wonen waar weinig ander vervoer voorhanden is. Het is voor die mensen de enige manier om zich onafhankelijk en betaalbaar te verplaatsen." De rendabiliteit kan volgens De Mol vergroot worden als belbussen voor een goede verbinding zorgen met opstapplaatsen van regulier busvervoer of een station. "Ook de vertrektijden moeten dan goed op elkaar zijn afgestemd. Niet alleen de rendabiliteit wordt veel groter, het systeem werkt vermoedelijk ook kostenbesparend als belbussen de aanvoer doen naar de halte van een bus." De Mol merkt op dat de aandrijving van de bussen perfect elektrisch kan. (COR 207)