De belastingvermindering voor kinderopvang wordt voor alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 18.000 euro opgetrokken van 45 naar 65 procent. Dit geldt voor kosten die gemaakt worden voor de crèche, naschoolse opvang en kampen van bijvoorbeeld de jeugdbeweging.

Ouders mogen in België maximaal 11,20 euro per opvangdag inbrengen om een fiscale vermindering te verkrijgen. Dankzij het voorstel van de twee regeringsleden kunnen alleenstaande ouders met een laag inkomen genieten van een fiscaal voordeel van maximaal 7,28 euro per dag in plaats van de 5,04 euro van vandaag. Zo krijgen deze ouders tot 2 euro extra per dag per kind vanaf aanslagjaar 2018.

Eerder werd de belastingvrije som voor alleenstaande werkende ouders met een laag arbeidsinkomen opgetrokken, waardoor zij een voordeel van 465 tot 620 euro per jaar verkrijgen. Voor de laagste inkomens die vandaag geen belasting betalen wordt dit omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. De voorstellen worden nu na advies naar de Raad van State gestuurd.

'De regering wil op deze manier werken lonend maken voor een kwetsbare groep met een beperkt inkomen', zegt minister Van Overtveldt. 'Werk en gezin combineren moet nu éénmaal makkelijker. Deze maatregelen zijn een hart onder de riem voor alleenstaande werkende ouders', vindt staatssecretaris Demir.

De belastingvermindering voor kinderopvang wordt voor alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 18.000 euro opgetrokken van 45 naar 65 procent. Dit geldt voor kosten die gemaakt worden voor de crèche, naschoolse opvang en kampen van bijvoorbeeld de jeugdbeweging. Ouders mogen in België maximaal 11,20 euro per opvangdag inbrengen om een fiscale vermindering te verkrijgen. Dankzij het voorstel van de twee regeringsleden kunnen alleenstaande ouders met een laag inkomen genieten van een fiscaal voordeel van maximaal 7,28 euro per dag in plaats van de 5,04 euro van vandaag. Zo krijgen deze ouders tot 2 euro extra per dag per kind vanaf aanslagjaar 2018. Eerder werd de belastingvrije som voor alleenstaande werkende ouders met een laag arbeidsinkomen opgetrokken, waardoor zij een voordeel van 465 tot 620 euro per jaar verkrijgen. Voor de laagste inkomens die vandaag geen belasting betalen wordt dit omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. De voorstellen worden nu na advies naar de Raad van State gestuurd. 'De regering wil op deze manier werken lonend maken voor een kwetsbare groep met een beperkt inkomen', zegt minister Van Overtveldt. 'Werk en gezin combineren moet nu éénmaal makkelijker. Deze maatregelen zijn een hart onder de riem voor alleenstaande werkende ouders', vindt staatssecretaris Demir.