De financiële dagbladen L'Echo en De Tijd konden de ontwerpbegroting inkijken.

De lastenverlaging werd tijdens de regeerverklaring verbonden met de indexsprong. Wat mensen door die indexsprong kwijtspelen, zouden ze gedeeltelijk terugkrijgen via de belastingvermindering - die verkregen zou worden door het beroepskostenforfait op te trekken.

In de begroting was daar 900 miljoen euro voor voorzien. De regering raamde dat dit netto gemiddeld 250 euro per belastingplichtige zou opleveren - zij het alleen voor degenen die forfaitair aftrekken.

'Nog aan het rekenen'

Uit de cijfers die naar de Europese Commissie werden gestuurd, blijkt nu dat er in het jaar 2015 uiteindelijk slechts 450 miljoen euro voorzien is voor deze lastenverlichting.

Wat, zo redeneert L'Echo, logischerwijs moet resulteren in een halve lastenvermindering, dus ongeveer 125 euro en niet 250. Duidelijk minder dan wat de indexsprong zal kosten.

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt de informatie maar zegt dat "de gevolgen voor de belastingbetalers nog worden berekend".

Het is nog wel de bedoeling dat in 2016 900 miljoen vorzien wordt voor de lastenverlichting.

(Belga/RR)

De financiële dagbladen L'Echo en De Tijd konden de ontwerpbegroting inkijken.De lastenverlaging werd tijdens de regeerverklaring verbonden met de indexsprong. Wat mensen door die indexsprong kwijtspelen, zouden ze gedeeltelijk terugkrijgen via de belastingvermindering - die verkregen zou worden door het beroepskostenforfait op te trekken.In de begroting was daar 900 miljoen euro voor voorzien. De regering raamde dat dit netto gemiddeld 250 euro per belastingplichtige zou opleveren - zij het alleen voor degenen die forfaitair aftrekken.Uit de cijfers die naar de Europese Commissie werden gestuurd, blijkt nu dat er in het jaar 2015 uiteindelijk slechts 450 miljoen euro voorzien is voor deze lastenverlichting. Wat, zo redeneert L'Echo, logischerwijs moet resulteren in een halve lastenvermindering, dus ongeveer 125 euro en niet 250. Duidelijk minder dan wat de indexsprong zal kosten. Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt de informatie maar zegt dat "de gevolgen voor de belastingbetalers nog worden berekend".Het is nog wel de bedoeling dat in 2016 900 miljoen vorzien wordt voor de lastenverlichting.(Belga/RR)