Vrije beroepers, managers en bedrijfsleiders betalen, door ingewikkelde vennootschapsstructuren, erg weinig belasting. De controle-instanties van de fiscus zijn vaak niet opgewassen tegen het leger aan fiscalisten dat alle hiaten in de wet opspoort, aldus inspecteur Danny Bruggeman. Een bedrijfsleider die terechtstond omdat hij zeven bedrijfswagens voor zichzelf had voorzien, kreeg onlangs gelijk van het Hof van Cassatie. Hij had verklaard dat de zeven auto's een onderdeel van zijn loon vormen. Cassatie oordeelde dat het daar niets tegen kon inbrengen.

'Momenteel zijn de eenmansvennootschappen de grootste plaag', zegt Danny Bruggeman. Hij is eerstaanwezend inspecteur en diensthoofd bij het fiscaal bestuur van de FOD Financiën in Dendermonde, maar spreekt hier in eigen naam. 'Door hun privé-eigendom en hun inkomsten in een vennootschap onder te brengen ontsnappen de bestuurders ervan aan gigantische belastingsommen.'

Daarbij neemt de vennootschap kosten op zich, maar krijgt ze niet de inkomsten waar ze recht op heeft. 'Als de belastingplichtige de weg van de minste belasting kiest, ook al is die misschien vreemd, kunnen we daar niet veel tegen doen', aldus Bruggeman.

Personeel
Er is een antimisbruikbepaling om daartegen op te treden, maar in de praktijk blijft die vaak dode letter. 'We kunnen een bedenkelijke constructie herkwalificeren, maar een arrest van Cassatie zegt dat dat alleen kan zolang de nieuwe akte niet tot nieuwe juridische voorwaarden leidt, en dat is bijna altijd het geval.'

Daarbij komt nog dat er nauwelijks personeel is om al die eenmansvennootschappen te controleren. Bruggeman: 'In mijn regio is dat slechts drie procent, of 500 van de 15.000 vennootschappen.' Daardoor blijven die vaak inmiddels verboden fiscale praktijken hanteren, omdat ze er nooit op gecontroleerd zijn. En als dat toch gebeurt, geldt het opgewekt-vertrouwenbeginsel, dat erop neerkomt dat het vertrouwen gewekt was dat je juist handelde, waardoor ook sancties opleggen moeilijk wordt.

Ingrid Van Daele

Vrije beroepers, managers en bedrijfsleiders betalen, door ingewikkelde vennootschapsstructuren, erg weinig belasting. De controle-instanties van de fiscus zijn vaak niet opgewassen tegen het leger aan fiscalisten dat alle hiaten in de wet opspoort, aldus inspecteur Danny Bruggeman. Een bedrijfsleider die terechtstond omdat hij zeven bedrijfswagens voor zichzelf had voorzien, kreeg onlangs gelijk van het Hof van Cassatie. Hij had verklaard dat de zeven auto's een onderdeel van zijn loon vormen. Cassatie oordeelde dat het daar niets tegen kon inbrengen. 'Momenteel zijn de eenmansvennootschappen de grootste plaag', zegt Danny Bruggeman. Hij is eerstaanwezend inspecteur en diensthoofd bij het fiscaal bestuur van de FOD Financiën in Dendermonde, maar spreekt hier in eigen naam. 'Door hun privé-eigendom en hun inkomsten in een vennootschap onder te brengen ontsnappen de bestuurders ervan aan gigantische belastingsommen.' Daarbij neemt de vennootschap kosten op zich, maar krijgt ze niet de inkomsten waar ze recht op heeft. 'Als de belastingplichtige de weg van de minste belasting kiest, ook al is die misschien vreemd, kunnen we daar niet veel tegen doen', aldus Bruggeman. Personeel Er is een antimisbruikbepaling om daartegen op te treden, maar in de praktijk blijft die vaak dode letter. 'We kunnen een bedenkelijke constructie herkwalificeren, maar een arrest van Cassatie zegt dat dat alleen kan zolang de nieuwe akte niet tot nieuwe juridische voorwaarden leidt, en dat is bijna altijd het geval.' Daarbij komt nog dat er nauwelijks personeel is om al die eenmansvennootschappen te controleren. Bruggeman: 'In mijn regio is dat slechts drie procent, of 500 van de 15.000 vennootschappen.' Daardoor blijven die vaak inmiddels verboden fiscale praktijken hanteren, omdat ze er nooit op gecontroleerd zijn. En als dat toch gebeurt, geldt het opgewekt-vertrouwenbeginsel, dat erop neerkomt dat het vertrouwen gewekt was dat je juist handelde, waardoor ook sancties opleggen moeilijk wordt. Ingrid Van Daele