Drie jaar geleden sloot Marghem een akkoord met Electrabel over het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1 en 2. Beide reactoren mogen tien jaar langer openblijven dan gepland, tot 2025, om in de winter stroomtekorten te voorkomen. In ruil betaalt Electrabel jaarlijks 20 miljoen euro nucleaire taks. Dit geld vloeit naar een nieuw 'energietransitiefonds', dat dient voor groene projecten, zoals de bouw van nieuwe windmolens of het onderzoek naar batterijen. Documenten die De Morgen inkeek, leren dat Marghem nu toch de deur openlaat voor de nucleaire sector om mee te genieten van het transitiefonds. Sinds vorig jaar zoekt de federale overheidsdienst Economie namelijk naar projecten om de inkomsten van het fonds in te investeren. In de toelichting van de overheidsdienst staat dat "innovatieve projecten rond nucleaire energie, nucleaire veiligheid, de ontmanteling van kerncentrales, beheer van kernafval en nucleaire brandstoffen" in aanmerking komen. "De opbrengst van de nucleaire taks op Electrabel kan dus weer in de zakken van de nucleaire sector belanden. Hoe leg je dat uit? Dan hef je eerst een belasting op Electrabel om die daarna braafjes terug te geven?", reageert Kamerlid Kristof Calvo (Groen). Volgens minister Marghem worden de zaken door elkaar gehaald. "We zullen de oude kerncentrales niet steunen, maar we zijn wel geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en onderzoek in de nucleaire sector", laat haar kabinet weten. (Belga)

Drie jaar geleden sloot Marghem een akkoord met Electrabel over het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1 en 2. Beide reactoren mogen tien jaar langer openblijven dan gepland, tot 2025, om in de winter stroomtekorten te voorkomen. In ruil betaalt Electrabel jaarlijks 20 miljoen euro nucleaire taks. Dit geld vloeit naar een nieuw 'energietransitiefonds', dat dient voor groene projecten, zoals de bouw van nieuwe windmolens of het onderzoek naar batterijen. Documenten die De Morgen inkeek, leren dat Marghem nu toch de deur openlaat voor de nucleaire sector om mee te genieten van het transitiefonds. Sinds vorig jaar zoekt de federale overheidsdienst Economie namelijk naar projecten om de inkomsten van het fonds in te investeren. In de toelichting van de overheidsdienst staat dat "innovatieve projecten rond nucleaire energie, nucleaire veiligheid, de ontmanteling van kerncentrales, beheer van kernafval en nucleaire brandstoffen" in aanmerking komen. "De opbrengst van de nucleaire taks op Electrabel kan dus weer in de zakken van de nucleaire sector belanden. Hoe leg je dat uit? Dan hef je eerst een belasting op Electrabel om die daarna braafjes terug te geven?", reageert Kamerlid Kristof Calvo (Groen). Volgens minister Marghem worden de zaken door elkaar gehaald. "We zullen de oude kerncentrales niet steunen, maar we zijn wel geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en onderzoek in de nucleaire sector", laat haar kabinet weten. (Belga)