Steunmechanisme voor gascentrales

Om de sluiting van de kernreactoren in 2025 op te vangen, heeft ons land nieuwe gascentrales nodig. Die zijn op zich niet rendabel, dus werkt Marghem al enkele jaren aan een steunmechanisme (CRM) voor bedrijven die erin willen investeren. Het systeem werkt op basis van veilingen. N-VA en PVDA stemden tegen, SP.A en DéFI onthielden zich. De andere partijen stemden voor.

Strengere regels voor kansspelen

Het ontwerp van justitieminister Koen Geens (CD&V) verscherpt de voorwaarden voor kansspelen die in cafés mogen worden uitgebaat. Het aantal toegelaten 'spelen met beperkte inzet' wordt beperkt tot twee, naast twee andere gewone kansspelen. Minderjarigen mogen niet meer spelen op kansspeltoestellen op café. Elk toestel zal een e-ID-lezer krijgen om een leeftijdscontrole uit te voeren, ook toestellen van de Nationale Loterij.

Kansspeltoestellen op café vallen voortaan ook onder de kansspelwet. Op andere plaatsen kunnen de spelen met beperkte inzet enkel met toestemming van de gemeente worden geplaatst en zijn ze evenmin toegankelijk voor minderjarigen. Gemeenten krijgen ook een grotere rol. Zo moeten wedkantoren een convenant afsluiten met gemeenten alvorens ze een vergunning kunnen krijgen. De gemeenten hebben ook de mogelijkheid inbreuken vast te stellen bij cafés die een vergunning hebben om kansspelen aan te bieden en kunnen kansspeltoestellen en wedterminals verzegelen.

Het wetsontwerp breidt de toepassing uit van het 'excluded persons information system' (een soort zwarte lijst) naar de wedkantoren. Ze zullen dus niet meer toegankelijk zijn voor uitgesloten spelers en minderjarigen. De zogenaamde virtuele kansspelen die worden uitgebaat in de wedkantoren, worden verboden voor jongeren onder de 21 jaar. Wedkantoren mogen niet gelegen zijn in de buurt van scholen, ziekenhuizen en plaatsen waar minderjarigen of verslaafden komen.

Er komt ook een verbod op weddenschappen op wedstrijden waar in hoofdzaak minderjarige spelers aan deelnemen. De kansspelcommissie krijgt ook de mogelijkheid om bepaalde fraudegevoelige weddenschappen te verbieden. Dat slaat onder meer op live betting - wedden op wedstrijden terwijl ze bezig zijn.

Verplichte afronding van cashbetalingen

Vanaf 1 december zullen handelaars cashbetalingen verplicht moeten afronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 eurocent. Ook dat keurde de Kamer donderdagnacht goed.

Sedert 2014 kregen handelaars de mogelijkheid om de bedragen bij cashbetalingen af te ronden naar het dichtstbijzijnde bedrag van 5 eurocent. Maar het aantal ondernemingen dat afrondt, blijft beperkt. Cashbetalingen worden nu verplicht afgerond. Voor betalingen met de bankkaart is de afronding een vrijwillige keuze van de handelaars. Ook al wordt er afgerond, de consument mag de stukjes van 1 of 2 cent blijven gebruiken voor zijn betalingen, en de handelaar mag ze verder gebruiken als wisselgeld. Door de afronding zullen er veel minder stukjes in omloop zijn, zegt minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

Lagere btw op fiets en digitale krant

Op digitale kranten moet binnenkort geen btw meer worden betaald, bepaalde de Kamer. En voor de aankoop van (elektrische) fietsen wordt de btw verlaagd van 21 naar 6 procent, als de Europese Commissie daarmee instemt.

Voor papieren kranten en tijdschriften bestond al een nultarief. De Kamer breidt dat nultarief nu uit naar digitale publicaties. Voor publicaties die minder dan 48 keer per jaar verschijnen, blijft het btw-tarief liggen op 6 procent, zowel op papier als digitaal. Voor e-books daalt het tarief van 21 naar 6 procent.

De Kamer keurde ook unaniem een voorstel van de PS goed om de btw op fietsen en elektrische fietsen te verlagen van 21 naar 6 procent. De verlaging moet meer mensen stimuleren om voor de fiets te kiezen als vervoersmiddel voor korte en middellange verplaatsingen. De Europese Commissie moet wel nog groen licht geven voor de verlaging.

Belastingvermindering op premies voor rechtsbijstandsverzekeringen

Het parlement stemde ook in met een belastingvermindering op de premies voor rechtsbijstandsverzekeringen. Zo'n verzekering beschermt mensen tegen hoge procedurekosten. De belastingvermindering moet een drempel wegnemen voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering. Op een geïndexeerd bedrag van maximaal 310 euro per jaar zal een vermindering van 40 procent toegestaan zijn. Voor het aanslagjaar 2020 zal de maximale vermindering dus 124 euro bedragen. Deze belastingvermindering vervangt de bestaande vrijstelling van premietaks, die een voordeel van zowat 13 euro biedt.

Aankopen boven 375 akkoord met mail of sms

Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bewijs van een bindend akkoord. Dat ook een nieuwigheid in het burgerlijke wetboek dat de Kamer donderdagnacht unaniem goedkeurde. Vandaag is een schriftelijk akkoord nodig voor elke aankoop boven de 375 euro.

In de realiteit worden heel wat kleinere transacties via digitale weg geregeld. Voortaan zal een mail of sms volstaan als bewijs, en dat voor alle transacties tot 3.500 euro. Andere wijziging is dat de rechter de bewijslast kan omdraaien als de klagende partij het bewijs onmogelijk kan leveren. Wie een arts wil aanklagen voor een medische fout, bijvoorbeeld, kan die fout soms niet bewijzen, omdat hij of zij onder narcose was of niet over een volledig medisch dossier beschikt. De rechter zou in zo'n geval de arts kunnen dwingen om het bewijs te leveren dat er geen fout is gemaakt.

Gescheiden mensen kunnen zich laten registreren als ongehuwd

Mensen die uit de echt gescheiden zijn, weduwnaars en weduwes kunnen zich binnenkort bij de burgerlijke stand laten registreren als ongehuwd.

De vermelding 'uit de echt gescheiden' wordt, volgens de indieners van het voorstel, vaak als stigmatiserend of pejoratief ervaren. Wie dat wil, zal nu een aanvraag kunnen indienen om die vermelding te wijzigen in 'ongehuwd'. De algemene regel wordt dat de burgerlijke staat niet meer vermeld staat op documenten. De uitzonderingen worden door de minister bepaald. Hier kan de burger verzoeken de staat 'uit de echt gescheiden' te vervangen door 'ongehuwd' tenzij de term 'uit de echt gescheiden' voor de goede werking strikt noodzakelijk blijft. Voor weduwen en weduwnaars kan de terugkeer naar de vermelding 'ongehuwd' een stap in de verwerking van het rouwproces betekenen.

Alle fietsers tegelijk groen wordt binnenkort mogelijk

De Kamer heeft ook een wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt om voetgangers en fietsers op bepaalde kruispunten tegelijk groen licht te geven. Auto's, moto's en vrachtwagens staan dan in alle richtingen voor het rode licht.

Het wetsvoorstel van Jef Van den Bergh (CD&V) en Daphné Dumery (N-VA) moet een antwoord bieden op de vraag van fietsers naar zogenaamde conflictvrije kruispunten. Het wetsvoorstel plaatst het principe "alle fietsers tegelijk groen" in de wegcode. Kruispunten die met dit principe werken, worden uitgerust met verkeerslichten die pijltjes laten zien rond het fietssilhouet op die verkeerslichten.

Meer mensen zullen voorschot kunnen krijgen op achterstallig onderhoudsgeld

Gescheiden mensen die wachten op achterstallig onderhoudsgeld van hun ex-partner, kunnen onder bepaalde voorwaarden een voorschot krijgen van de overheid.

Om aanspraak te maken op een voorschot van de Dienst Alimentatievorderingen mag je maandelijks inkomen nu niet hoger liggen dan 1.800 euro. CDH en PS hadden wetsvoorstellen ingediend om dat plafond op te trekken tot 2.500 euro of om het af te schaffen. Uiteindelijk werd een compromis bereikt om het plafond op te trekken tot 2.200 euro.

Om de sluiting van de kernreactoren in 2025 op te vangen, heeft ons land nieuwe gascentrales nodig. Die zijn op zich niet rendabel, dus werkt Marghem al enkele jaren aan een steunmechanisme (CRM) voor bedrijven die erin willen investeren. Het systeem werkt op basis van veilingen. N-VA en PVDA stemden tegen, SP.A en DéFI onthielden zich. De andere partijen stemden voor.Het ontwerp van justitieminister Koen Geens (CD&V) verscherpt de voorwaarden voor kansspelen die in cafés mogen worden uitgebaat. Het aantal toegelaten 'spelen met beperkte inzet' wordt beperkt tot twee, naast twee andere gewone kansspelen. Minderjarigen mogen niet meer spelen op kansspeltoestellen op café. Elk toestel zal een e-ID-lezer krijgen om een leeftijdscontrole uit te voeren, ook toestellen van de Nationale Loterij. Kansspeltoestellen op café vallen voortaan ook onder de kansspelwet. Op andere plaatsen kunnen de spelen met beperkte inzet enkel met toestemming van de gemeente worden geplaatst en zijn ze evenmin toegankelijk voor minderjarigen. Gemeenten krijgen ook een grotere rol. Zo moeten wedkantoren een convenant afsluiten met gemeenten alvorens ze een vergunning kunnen krijgen. De gemeenten hebben ook de mogelijkheid inbreuken vast te stellen bij cafés die een vergunning hebben om kansspelen aan te bieden en kunnen kansspeltoestellen en wedterminals verzegelen. Het wetsontwerp breidt de toepassing uit van het 'excluded persons information system' (een soort zwarte lijst) naar de wedkantoren. Ze zullen dus niet meer toegankelijk zijn voor uitgesloten spelers en minderjarigen. De zogenaamde virtuele kansspelen die worden uitgebaat in de wedkantoren, worden verboden voor jongeren onder de 21 jaar. Wedkantoren mogen niet gelegen zijn in de buurt van scholen, ziekenhuizen en plaatsen waar minderjarigen of verslaafden komen. Er komt ook een verbod op weddenschappen op wedstrijden waar in hoofdzaak minderjarige spelers aan deelnemen. De kansspelcommissie krijgt ook de mogelijkheid om bepaalde fraudegevoelige weddenschappen te verbieden. Dat slaat onder meer op live betting - wedden op wedstrijden terwijl ze bezig zijn.Vanaf 1 december zullen handelaars cashbetalingen verplicht moeten afronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 eurocent. Ook dat keurde de Kamer donderdagnacht goed.Sedert 2014 kregen handelaars de mogelijkheid om de bedragen bij cashbetalingen af te ronden naar het dichtstbijzijnde bedrag van 5 eurocent. Maar het aantal ondernemingen dat afrondt, blijft beperkt. Cashbetalingen worden nu verplicht afgerond. Voor betalingen met de bankkaart is de afronding een vrijwillige keuze van de handelaars. Ook al wordt er afgerond, de consument mag de stukjes van 1 of 2 cent blijven gebruiken voor zijn betalingen, en de handelaar mag ze verder gebruiken als wisselgeld. Door de afronding zullen er veel minder stukjes in omloop zijn, zegt minister van Economie Kris Peeters (CD&V).Op digitale kranten moet binnenkort geen btw meer worden betaald, bepaalde de Kamer. En voor de aankoop van (elektrische) fietsen wordt de btw verlaagd van 21 naar 6 procent, als de Europese Commissie daarmee instemt. Voor papieren kranten en tijdschriften bestond al een nultarief. De Kamer breidt dat nultarief nu uit naar digitale publicaties. Voor publicaties die minder dan 48 keer per jaar verschijnen, blijft het btw-tarief liggen op 6 procent, zowel op papier als digitaal. Voor e-books daalt het tarief van 21 naar 6 procent. De Kamer keurde ook unaniem een voorstel van de PS goed om de btw op fietsen en elektrische fietsen te verlagen van 21 naar 6 procent. De verlaging moet meer mensen stimuleren om voor de fiets te kiezen als vervoersmiddel voor korte en middellange verplaatsingen. De Europese Commissie moet wel nog groen licht geven voor de verlaging. Het parlement stemde ook in met een belastingvermindering op de premies voor rechtsbijstandsverzekeringen. Zo'n verzekering beschermt mensen tegen hoge procedurekosten. De belastingvermindering moet een drempel wegnemen voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering. Op een geïndexeerd bedrag van maximaal 310 euro per jaar zal een vermindering van 40 procent toegestaan zijn. Voor het aanslagjaar 2020 zal de maximale vermindering dus 124 euro bedragen. Deze belastingvermindering vervangt de bestaande vrijstelling van premietaks, die een voordeel van zowat 13 euro biedt. Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bewijs van een bindend akkoord. Dat ook een nieuwigheid in het burgerlijke wetboek dat de Kamer donderdagnacht unaniem goedkeurde. Vandaag is een schriftelijk akkoord nodig voor elke aankoop boven de 375 euro.In de realiteit worden heel wat kleinere transacties via digitale weg geregeld. Voortaan zal een mail of sms volstaan als bewijs, en dat voor alle transacties tot 3.500 euro. Andere wijziging is dat de rechter de bewijslast kan omdraaien als de klagende partij het bewijs onmogelijk kan leveren. Wie een arts wil aanklagen voor een medische fout, bijvoorbeeld, kan die fout soms niet bewijzen, omdat hij of zij onder narcose was of niet over een volledig medisch dossier beschikt. De rechter zou in zo'n geval de arts kunnen dwingen om het bewijs te leveren dat er geen fout is gemaakt. Mensen die uit de echt gescheiden zijn, weduwnaars en weduwes kunnen zich binnenkort bij de burgerlijke stand laten registreren als ongehuwd. De vermelding 'uit de echt gescheiden' wordt, volgens de indieners van het voorstel, vaak als stigmatiserend of pejoratief ervaren. Wie dat wil, zal nu een aanvraag kunnen indienen om die vermelding te wijzigen in 'ongehuwd'. De algemene regel wordt dat de burgerlijke staat niet meer vermeld staat op documenten. De uitzonderingen worden door de minister bepaald. Hier kan de burger verzoeken de staat 'uit de echt gescheiden' te vervangen door 'ongehuwd' tenzij de term 'uit de echt gescheiden' voor de goede werking strikt noodzakelijk blijft. Voor weduwen en weduwnaars kan de terugkeer naar de vermelding 'ongehuwd' een stap in de verwerking van het rouwproces betekenen. De Kamer heeft ook een wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt om voetgangers en fietsers op bepaalde kruispunten tegelijk groen licht te geven. Auto's, moto's en vrachtwagens staan dan in alle richtingen voor het rode licht. Het wetsvoorstel van Jef Van den Bergh (CD&V) en Daphné Dumery (N-VA) moet een antwoord bieden op de vraag van fietsers naar zogenaamde conflictvrije kruispunten. Het wetsvoorstel plaatst het principe "alle fietsers tegelijk groen" in de wegcode. Kruispunten die met dit principe werken, worden uitgerust met verkeerslichten die pijltjes laten zien rond het fietssilhouet op die verkeerslichten. Gescheiden mensen die wachten op achterstallig onderhoudsgeld van hun ex-partner, kunnen onder bepaalde voorwaarden een voorschot krijgen van de overheid. Om aanspraak te maken op een voorschot van de Dienst Alimentatievorderingen mag je maandelijks inkomen nu niet hoger liggen dan 1.800 euro. CDH en PS hadden wetsvoorstellen ingediend om dat plafond op te trekken tot 2.500 euro of om het af te schaffen. Uiteindelijk werd een compromis bereikt om het plafond op te trekken tot 2.200 euro.