In Teheran zijn velen de mening toegedaan dat de beslissing van Trump voor Iran niet bepalend zal zijn. Het land wil dat de contractuele verplichtingen van het akkoord worden nageleefd, vooral dan wat betreft het economische luik. Maar omdat de economische afspraken ook nog onder de vorige president Barack Obama niet volledig werden omgezet, zal dat met Trump aan de macht weinig verandering brengen, klinkt het. Iran heeft met de EU na de deal van 2015 -en de opheffing van de sancties in januari 2016- een resem handelsprojecten uitgewerkt. Om die tot een goed einde te brengen, spoort Iran de EU aan een van de VS onafhankelijke koers te varen. Rohani benadrukte opnieuw dat Iran voor alle mogelijke scenario's een optie heeft. Ook de technische opties heeft hij met het Iraans atoomagentschap besproken. De VS zouden wel eens spijt kunnen krijgen van een uitstap uit het akkoord, "en wel op historisch vlak", zei hij. Hoe dat er dan moet uitzien, zei Rohani niet. Indien de nucleaire deal wordt tenietgedaan, kan Iran als een van de opties opnieuw onbegrensd uranium verrijken, waardoor Iran tenminste op technisch vlak een door het westen gevreesd kernwapenprogramma kan ontwikkelen. Tegen 12 mei moet Trump beslissen of de VS in de deal blijft of niet. Het akkoord met Iran werd in juli 2015 door de VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland tot stand gebracht. Teheran verplicht zich voor minstens tien jaar wezenlijke delen van zijn atoomprogramma drastisch te beperken om geen kernwapens te kunnen bouwen. In ruil werden de sancties tegen Iran opgeheven en een normalisering van de handelsbetrekkingen met het westen in het vooruitzicht gesteld. (Belga)

In Teheran zijn velen de mening toegedaan dat de beslissing van Trump voor Iran niet bepalend zal zijn. Het land wil dat de contractuele verplichtingen van het akkoord worden nageleefd, vooral dan wat betreft het economische luik. Maar omdat de economische afspraken ook nog onder de vorige president Barack Obama niet volledig werden omgezet, zal dat met Trump aan de macht weinig verandering brengen, klinkt het. Iran heeft met de EU na de deal van 2015 -en de opheffing van de sancties in januari 2016- een resem handelsprojecten uitgewerkt. Om die tot een goed einde te brengen, spoort Iran de EU aan een van de VS onafhankelijke koers te varen. Rohani benadrukte opnieuw dat Iran voor alle mogelijke scenario's een optie heeft. Ook de technische opties heeft hij met het Iraans atoomagentschap besproken. De VS zouden wel eens spijt kunnen krijgen van een uitstap uit het akkoord, "en wel op historisch vlak", zei hij. Hoe dat er dan moet uitzien, zei Rohani niet. Indien de nucleaire deal wordt tenietgedaan, kan Iran als een van de opties opnieuw onbegrensd uranium verrijken, waardoor Iran tenminste op technisch vlak een door het westen gevreesd kernwapenprogramma kan ontwikkelen. Tegen 12 mei moet Trump beslissen of de VS in de deal blijft of niet. Het akkoord met Iran werd in juli 2015 door de VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland tot stand gebracht. Teheran verplicht zich voor minstens tien jaar wezenlijke delen van zijn atoomprogramma drastisch te beperken om geen kernwapens te kunnen bouwen. In ruil werden de sancties tegen Iran opgeheven en een normalisering van de handelsbetrekkingen met het westen in het vooruitzicht gesteld. (Belga)