De Vlaamse regering trekt jaarlijks 577 miljoen euro uit voor het personeel in de verschillende Vlaamse zorgsectoren, zo werd eerder vandaag aangekondigd. Het leeuwendeel, 412 miljoen, gaat naar de verhoging van de lonen, de rest gaat naar maatregelen om de werkdruk te verlichten. Zorgnet-Icuro heeft vooral gehamerd op een hoger loonmodel, dat de competenties en de effectieve functie die iemand opneemt meer in rekening brengt dan enkel het diploma. "Het is bijzonder belangrijk dat nu ook de woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen en psychiatrisch verzorgingstehuizen volledig in het systeem kunnen stappen. Zorgpersoneel is schaars op de arbeidsmarkt. Om hen te kunnen aantrekken is een gelijkwaardige startpositie bijzonder belangrijk. We zijn dan ook bijzonder blij dat nu ook Vlaanderen die kaart trekt", zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. "De coronacrisis heeft het besef doen groeien dat kwaliteitsvolle zorg nood heeft aan voldoende handen, maar in de woonzorgcentra bijvoorbeeld ook aan een middenkader dat de professionalisering van de zorg moet begeleiden." De zorggroep hoopt in de toekomst blijvend in gesprek te kunnen gaan over verdere investeringen op langere termijn. "De extra budgetten die de Vlaamse regering nu vrijmaakt geven het personeel de waardering waar ze recht op hebben. Maar het zal nodig zijn het maatschappelijk debat te blijven voeren over waar we in de toekomst met de langdurige zorg naartoe willen en wat we daar als samenleving voor over hebben", aldus Cloet. (Belga)

De Vlaamse regering trekt jaarlijks 577 miljoen euro uit voor het personeel in de verschillende Vlaamse zorgsectoren, zo werd eerder vandaag aangekondigd. Het leeuwendeel, 412 miljoen, gaat naar de verhoging van de lonen, de rest gaat naar maatregelen om de werkdruk te verlichten. Zorgnet-Icuro heeft vooral gehamerd op een hoger loonmodel, dat de competenties en de effectieve functie die iemand opneemt meer in rekening brengt dan enkel het diploma. "Het is bijzonder belangrijk dat nu ook de woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen en psychiatrisch verzorgingstehuizen volledig in het systeem kunnen stappen. Zorgpersoneel is schaars op de arbeidsmarkt. Om hen te kunnen aantrekken is een gelijkwaardige startpositie bijzonder belangrijk. We zijn dan ook bijzonder blij dat nu ook Vlaanderen die kaart trekt", zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. "De coronacrisis heeft het besef doen groeien dat kwaliteitsvolle zorg nood heeft aan voldoende handen, maar in de woonzorgcentra bijvoorbeeld ook aan een middenkader dat de professionalisering van de zorg moet begeleiden." De zorggroep hoopt in de toekomst blijvend in gesprek te kunnen gaan over verdere investeringen op langere termijn. "De extra budgetten die de Vlaamse regering nu vrijmaakt geven het personeel de waardering waar ze recht op hebben. Maar het zal nodig zijn het maatschappelijk debat te blijven voeren over waar we in de toekomst met de langdurige zorg naartoe willen en wat we daar als samenleving voor over hebben", aldus Cloet. (Belga)