"Het is belangrijk dat we iedereen correct informeren, maar dat we tegelijk ook vermijden dat er een paniekreactie ontstaat zoals vorig jaar in Duitsland. Niemand is ermee gebaat dat dit gebeurt", aldus het VAZG in een mededeling. "Zolang we niet weten wat de bron van besmetting is, kunnen we deze niet uitschakelen en kunnen we geen concretere adviezen geven dan deze die altijd al gelden." Het agentschap telde de voorbije tien dagen in Limburg negentien meldingen van besmettingen, waarbij voor veertien personen een ziekenhuisopname nodig was. "Waarschijnlijk hebben nog meer mensen uit de getroffen regio in die periode maag- of darmklachten gehad. Maar in de meeste gevallen geneest dit spontaan", luidt het. Het agentschap benadrukt nog dat de gevonden bacterie een variant is van de bacterie die vorig jaar in Duitsland werd aangetroffen. Het gaat om de ziekteverwekker E.coli O 157, de meest gekende variant. Vorig jaar telde het agentschap 39 meldingen van besmetting, in 2010 waren dat er 29. Lieve Busschots van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zegt dat het onderzoek naar de oorzaak van de besmetting nog loopt. Volgens eerste, voorlopige gegevens kan het om een tweetal besmette karkassen gaan. "In ieder geval is de besmetting lokaal en goed omschreven", aldus Busschots. (MDM)

"Het is belangrijk dat we iedereen correct informeren, maar dat we tegelijk ook vermijden dat er een paniekreactie ontstaat zoals vorig jaar in Duitsland. Niemand is ermee gebaat dat dit gebeurt", aldus het VAZG in een mededeling. "Zolang we niet weten wat de bron van besmetting is, kunnen we deze niet uitschakelen en kunnen we geen concretere adviezen geven dan deze die altijd al gelden." Het agentschap telde de voorbije tien dagen in Limburg negentien meldingen van besmettingen, waarbij voor veertien personen een ziekenhuisopname nodig was. "Waarschijnlijk hebben nog meer mensen uit de getroffen regio in die periode maag- of darmklachten gehad. Maar in de meeste gevallen geneest dit spontaan", luidt het. Het agentschap benadrukt nog dat de gevonden bacterie een variant is van de bacterie die vorig jaar in Duitsland werd aangetroffen. Het gaat om de ziekteverwekker E.coli O 157, de meest gekende variant. Vorig jaar telde het agentschap 39 meldingen van besmetting, in 2010 waren dat er 29. Lieve Busschots van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zegt dat het onderzoek naar de oorzaak van de besmetting nog loopt. Volgens eerste, voorlopige gegevens kan het om een tweetal besmette karkassen gaan. "In ieder geval is de besmetting lokaal en goed omschreven", aldus Busschots. (MDM)