"Het is daarom goed dat er ruimte gecreëerd wordt voor een eventuele verlenging van het schooljaar, maar het is aan de school om te beslissen of ze van die ruimte gebruik maakt, uiteraard na overleg binnen het schoolteam. Zij kennen hun leerlingen het best en zij zijn het best geplaatst om hun noden in te schatten", aldus Boeve. Boeve reageert daarmee op de uitlatingen van Ben Weyts. De Vlaamse minister van Onderwijs suggereert vandaag in enkele kranten om het schooljaar uitzonderlijk door te trekken tot begin juli. Deliberaties en klassenraden zouden dan kunnen plaatsvinden, zodat juni optimaal voor lessen en examens kan worden ingezet, zegt hij. Zo kunnen scholen de lestijd die leerlingen verliezen door het coronavirus voor een stuk inhalen. (Belga)

"Het is daarom goed dat er ruimte gecreëerd wordt voor een eventuele verlenging van het schooljaar, maar het is aan de school om te beslissen of ze van die ruimte gebruik maakt, uiteraard na overleg binnen het schoolteam. Zij kennen hun leerlingen het best en zij zijn het best geplaatst om hun noden in te schatten", aldus Boeve. Boeve reageert daarmee op de uitlatingen van Ben Weyts. De Vlaamse minister van Onderwijs suggereert vandaag in enkele kranten om het schooljaar uitzonderlijk door te trekken tot begin juli. Deliberaties en klassenraden zouden dan kunnen plaatsvinden, zodat juni optimaal voor lessen en examens kan worden ingezet, zegt hij. Zo kunnen scholen de lestijd die leerlingen verliezen door het coronavirus voor een stuk inhalen. (Belga)