De contactonderzoekers bellen besmette personen op zodat ze kunnen nagaan met wie deze personen contact hebben gehad en zodat een verdere verspreiding van het coronavirus wordt vermeden. Enkele kranten schrijven vandaag dat het contactonderzoek nog niet gestroomlijnd verloopt. "Dit systeem van contacttracing werkt alleen als iedereen zijn deel van de job doet", benadrukt Frank Robben. "Om te beginnen moeten de contactonderzoekers het juiste telefoonnummer van de besmette patiënt hebben. Dat komt normaal van de huisarts en anders bekomen de onderzoekers dat via het ziekenfonds. We stellen vast dat we momenteel te weinig telefoonnummers krijgen van de huisartsen. Dat is geen verwijt maar een vaststelling. Dit is een bijkomende inspanning voor de huisartsen en daar heb ik alleen maar respect voor." "Ten tweede: als de patiënt gebeld wordt, moet die natuurlijk de telefoon opnemen en bereid zijn om zijn contacten door te geven. Daarvoor is vertrouwen nodig. Het is belangrijk dat er vertrouwen groeit bij de mensen en de pers speelt daarin een belangrijke rol. De media moeten goed uitleggen hoe dit contactonderzoek werkt", legt Robben uit. Robben benadrukt ook dat het belangrijk is dat patiënten een lijst maken van de personen met wie ze contact hebben gehad en dat ze ook hun telefoonnummers klaarleggen. Ten vierde is het volgens Robben absoluut noodzakelijk dat de resultaten van de coronatest binnen de 24 uur bekend zijn. "Zo komen alleen besmette personen in het contactonderzoek terecht", aldus Robben, die er nog aan toevoegt dat er geen technologische problemen zijn bij het contactonderzoek. Volgens professor microbiologie Herman Goossens heeft het systeem te kampen met "zware kinderziekten". "Dat was te verwachten, maar het moet absoluut opgelost worden." (Belga)

De contactonderzoekers bellen besmette personen op zodat ze kunnen nagaan met wie deze personen contact hebben gehad en zodat een verdere verspreiding van het coronavirus wordt vermeden. Enkele kranten schrijven vandaag dat het contactonderzoek nog niet gestroomlijnd verloopt. "Dit systeem van contacttracing werkt alleen als iedereen zijn deel van de job doet", benadrukt Frank Robben. "Om te beginnen moeten de contactonderzoekers het juiste telefoonnummer van de besmette patiënt hebben. Dat komt normaal van de huisarts en anders bekomen de onderzoekers dat via het ziekenfonds. We stellen vast dat we momenteel te weinig telefoonnummers krijgen van de huisartsen. Dat is geen verwijt maar een vaststelling. Dit is een bijkomende inspanning voor de huisartsen en daar heb ik alleen maar respect voor." "Ten tweede: als de patiënt gebeld wordt, moet die natuurlijk de telefoon opnemen en bereid zijn om zijn contacten door te geven. Daarvoor is vertrouwen nodig. Het is belangrijk dat er vertrouwen groeit bij de mensen en de pers speelt daarin een belangrijke rol. De media moeten goed uitleggen hoe dit contactonderzoek werkt", legt Robben uit. Robben benadrukt ook dat het belangrijk is dat patiënten een lijst maken van de personen met wie ze contact hebben gehad en dat ze ook hun telefoonnummers klaarleggen. Ten vierde is het volgens Robben absoluut noodzakelijk dat de resultaten van de coronatest binnen de 24 uur bekend zijn. "Zo komen alleen besmette personen in het contactonderzoek terecht", aldus Robben, die er nog aan toevoegt dat er geen technologische problemen zijn bij het contactonderzoek. Volgens professor microbiologie Herman Goossens heeft het systeem te kampen met "zware kinderziekten". "Dat was te verwachten, maar het moet absoluut opgelost worden." (Belga)