Het Vlaamse onderwijsveld besliste enkele dagen eerder dat het kleuter- en het lager onderwijs volledig mag openen vanaf 2 juni. De ambitie is om alle leerlingen dit schooljaar nog de kans te geven om weer naar school te gaan. Er is wel nog een formeel akkoord van de Veiligheidsraad nodig. Het is nog wat vroeg om te zeggen hoever de scholen intussen gevorderd zijn met de voorbereidingen, maar heel wat directeurs zijn dit weekend wellicht al fors aan de slag gegaan, klinkt het bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Heel wat van het werk dat de voorbije weken gebeurd is, kunnen ze in licht gewijzigde vorm voortzetten. Wat er vooral bijkomt is de puzzel van welke leerjaren wanneer kunnen worden ontvangen en in welke lokalen en hoe bijvoorbeeld het poetsplan daarop georganiseerd kan worden", zegt Boeve. "Het staat vast dat niet elke school halftijds alle leerlingen naar school zal kunnen halen, laat staan het maximumscenario zal kunnen realiseren. Zo zullen sommige leerjaren in bepaalde scholen bijvoorbeeld maar één dag in de week kunnen komen omdat de infrastructuur en het aantal leerkrachten dat niet anders toelaat. De opstart kan vanaf 2 juni, maar dat neemt niet weg dat sommige scholen wat meer tijd nodig zullen hebben en bijvoorbeeld eerder zullen mikken op 5 juni of 7 juni. Daarom is een goede communicatie naar de ouders van essentieel belang", vervolgt hij. Hoewel de meeste scholen wel blij zijn dat ze nu meer leerlingen kunnen ontvangen, beseffen velen dat dit nog een serieuze puzzel wordt om te leggen. Dat de scholen zelf de vrijheid hebben om te beslissen in welke mate ze versoepelingen toepassen en vanaf wanneer, vindt Boeve een goede zaak. Wel benadrukt hij dat de gemeenten en andere partners ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de dagopvang buiten de school te organiseren. "Doen ze dat niet, dan wordt het erg moeilijk om zelfs de minimumambitie te realiseren", luidt het. (Belga)

Het Vlaamse onderwijsveld besliste enkele dagen eerder dat het kleuter- en het lager onderwijs volledig mag openen vanaf 2 juni. De ambitie is om alle leerlingen dit schooljaar nog de kans te geven om weer naar school te gaan. Er is wel nog een formeel akkoord van de Veiligheidsraad nodig. Het is nog wat vroeg om te zeggen hoever de scholen intussen gevorderd zijn met de voorbereidingen, maar heel wat directeurs zijn dit weekend wellicht al fors aan de slag gegaan, klinkt het bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Heel wat van het werk dat de voorbije weken gebeurd is, kunnen ze in licht gewijzigde vorm voortzetten. Wat er vooral bijkomt is de puzzel van welke leerjaren wanneer kunnen worden ontvangen en in welke lokalen en hoe bijvoorbeeld het poetsplan daarop georganiseerd kan worden", zegt Boeve. "Het staat vast dat niet elke school halftijds alle leerlingen naar school zal kunnen halen, laat staan het maximumscenario zal kunnen realiseren. Zo zullen sommige leerjaren in bepaalde scholen bijvoorbeeld maar één dag in de week kunnen komen omdat de infrastructuur en het aantal leerkrachten dat niet anders toelaat. De opstart kan vanaf 2 juni, maar dat neemt niet weg dat sommige scholen wat meer tijd nodig zullen hebben en bijvoorbeeld eerder zullen mikken op 5 juni of 7 juni. Daarom is een goede communicatie naar de ouders van essentieel belang", vervolgt hij. Hoewel de meeste scholen wel blij zijn dat ze nu meer leerlingen kunnen ontvangen, beseffen velen dat dit nog een serieuze puzzel wordt om te leggen. Dat de scholen zelf de vrijheid hebben om te beslissen in welke mate ze versoepelingen toepassen en vanaf wanneer, vindt Boeve een goede zaak. Wel benadrukt hij dat de gemeenten en andere partners ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de dagopvang buiten de school te organiseren. "Doen ze dat niet, dan wordt het erg moeilijk om zelfs de minimumambitie te realiseren", luidt het. (Belga)