"De mogelijkheid zal geval per geval moeten bekeken worden en het belang van het kind moet voorop staan", vindt Ariane Van Den Berghe, " maar voor een kleine, specifieke groep van jongeren kan dit zeker een mogelijkheid zijn." Nico Krols, de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), gevraagd om een reactie op het voorstel van Parys, laat weten dat het kabinet samen met Kind en Gezin de conceptnota van Lorin Parys zal bekijken. "Het is in eerste instantie aan het parlement om het debat te voeren, ook met de betrokken actoren zoals adoptiediensten, jeugdhulp, pleegzorg, ... op het terrein", aldus de woordvoerder van minister Vandeurzen. "Sowieso zal uit de besprekingen een zorgzame aanpak moeten naar voren komen. We zijn bereid een eventuele parlementaire aanbeveling ter zake uit te voeren." (Belga)

"De mogelijkheid zal geval per geval moeten bekeken worden en het belang van het kind moet voorop staan", vindt Ariane Van Den Berghe, " maar voor een kleine, specifieke groep van jongeren kan dit zeker een mogelijkheid zijn." Nico Krols, de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), gevraagd om een reactie op het voorstel van Parys, laat weten dat het kabinet samen met Kind en Gezin de conceptnota van Lorin Parys zal bekijken. "Het is in eerste instantie aan het parlement om het debat te voeren, ook met de betrokken actoren zoals adoptiediensten, jeugdhulp, pleegzorg, ... op het terrein", aldus de woordvoerder van minister Vandeurzen. "Sowieso zal uit de besprekingen een zorgzame aanpak moeten naar voren komen. We zijn bereid een eventuele parlementaire aanbeveling ter zake uit te voeren." (Belga)