De voorbije dagen ontstond ophef nadat een Mechelse schepen geweigerd had een huwelijk te voltrekken omdat de bruid hem de hand niet wilde schudden. Het is alleszins geen wettelijke verplichting voor een huwelijk en CD&V-voorzitter Beke ziet een juridische verankering ook niet zitten. Vooreerst oppert hij een reeks praktische bezwaren die niet of nauwelijks in wetteksten te gieten zijn. "Gaan we vastleggen hoe lang de handdruk moet duren? Hoe stevig iemand moet knijpen? Of je op voorhand de handen moet wassen?" Maar iemand de hand schudden mag voor Beke vooral geen kwestie zijn van wetten, "maar van opvoeding, inburgering en respect". "Een samenleving is niet enkel gebouwd op normen, die je kunt vastleggen in wetten. Ze vertrouwt ook, en misschien nog meer, op waarden. En een uitgestoken hand van iemand aanvaarden, lijkt me wel te passen in die waarden", legt de christendemocratische voorzitter uit. Hij pleit er daarom voor om via dialoog mensen duidelijk te maken dat het geven van een hand net een teken van respect is. (Belga)

De voorbije dagen ontstond ophef nadat een Mechelse schepen geweigerd had een huwelijk te voltrekken omdat de bruid hem de hand niet wilde schudden. Het is alleszins geen wettelijke verplichting voor een huwelijk en CD&V-voorzitter Beke ziet een juridische verankering ook niet zitten. Vooreerst oppert hij een reeks praktische bezwaren die niet of nauwelijks in wetteksten te gieten zijn. "Gaan we vastleggen hoe lang de handdruk moet duren? Hoe stevig iemand moet knijpen? Of je op voorhand de handen moet wassen?" Maar iemand de hand schudden mag voor Beke vooral geen kwestie zijn van wetten, "maar van opvoeding, inburgering en respect". "Een samenleving is niet enkel gebouwd op normen, die je kunt vastleggen in wetten. Ze vertrouwt ook, en misschien nog meer, op waarden. En een uitgestoken hand van iemand aanvaarden, lijkt me wel te passen in die waarden", legt de christendemocratische voorzitter uit. Hij pleit er daarom voor om via dialoog mensen duidelijk te maken dat het geven van een hand net een teken van respect is. (Belga)