'We hebben samen zware beproevingen doorstaan', stelde Filip. 'Aan de aanslagen die ons zo hard hebben getroffen, houden we een gevoel van onveiligheid over. De crisissen aan de grenzen van Europa en de weerslag ervan op onze landen, scheppen een klimaat van instabiliteit en onzekerheid. Daar bovenop komt de onrust binnen de Europese Unie, als gevolg van het Britse referendum.'

De koning vindt dat die gebeurtenissen de breuklijnen in de samenleving aan het licht brengen. 'Tussen rijk en arm, jong en oud. Tussen wie wel of geen toegang heeft tot informatie en kennis. Tussen wie zich thuis voelt en wie nog op zoek is naar een thuis. Tussen degenen die vooroplopen en hen die vasthouden aan wat ze hebben', legde hij uit. Daarop volgt een waarschuwing: 'We moeten voorkomen dat valse profeten, die steevast inspelen op emoties, munt slaan uit deze breuklijnen en kwetsbaarheden. Zij wijzen makkelijke zondebokken aan en maken zo de kloof tussen religies, volkeren en uiteindelijk tussen ons allen, alleen maar dieper.' De vorst pleitte er daarom voor om de samenhang en rechtvaardigheid in onze maatschappij te versterken.

Rijk verenigingsleven, sterk middenveld

'Het zoeken naar eenheid in de verscheidenheid motiveert de meerderheid van de inwoners van ons land', aldus koning Filip. Hij prees de 'cultuur van overleg en van deelname van de burgers in de besluitvorming', maar ook het 'rijke verenigingsleven en sterke middenveld hebben hun toegevoegde waarde bewezen'. Het valt de koning ook op dat jongeren steeds meer het samenzijn opzoeken, 'vóór het materiële comfort'.

De koning kwam ook nog terug op de aanslagen van 22 maart. Hij prees de moed van de gewonden en de nabestaanden van de slachtoffers. 'U heeft die beproeving met oneindige waardigheid doorstaan'. Ook de veiligheids- en interventiediensten hebben volgens Filip 'blijk gegeven van een buitengewone toewijding'. Dit soort moed strekt ons allen tot voorbeeld, aldus de vorst.

Op het einde van zijn speech sprak de koning over de brexit. 'Het is geen toeval dat de meeste voorstanders voor het behoud van Groot-Brittannië in de Europese Unie bij de jongeren te vinden waren. Ze hebben zich niet laten verwarren door de valse keuze tussen Europese Unie en lidstaten. Beide vullen elkaar aan. En onze Unie is nu noodzakelijker dan ooit. Ook daar zal moed voor nodig zijn, om de Unie te verdedigen en eraan te blijven werken.' (BELGA/JVL)

'We hebben samen zware beproevingen doorstaan', stelde Filip. 'Aan de aanslagen die ons zo hard hebben getroffen, houden we een gevoel van onveiligheid over. De crisissen aan de grenzen van Europa en de weerslag ervan op onze landen, scheppen een klimaat van instabiliteit en onzekerheid. Daar bovenop komt de onrust binnen de Europese Unie, als gevolg van het Britse referendum.' De koning vindt dat die gebeurtenissen de breuklijnen in de samenleving aan het licht brengen. 'Tussen rijk en arm, jong en oud. Tussen wie wel of geen toegang heeft tot informatie en kennis. Tussen wie zich thuis voelt en wie nog op zoek is naar een thuis. Tussen degenen die vooroplopen en hen die vasthouden aan wat ze hebben', legde hij uit. Daarop volgt een waarschuwing: 'We moeten voorkomen dat valse profeten, die steevast inspelen op emoties, munt slaan uit deze breuklijnen en kwetsbaarheden. Zij wijzen makkelijke zondebokken aan en maken zo de kloof tussen religies, volkeren en uiteindelijk tussen ons allen, alleen maar dieper.' De vorst pleitte er daarom voor om de samenhang en rechtvaardigheid in onze maatschappij te versterken.'Het zoeken naar eenheid in de verscheidenheid motiveert de meerderheid van de inwoners van ons land', aldus koning Filip. Hij prees de 'cultuur van overleg en van deelname van de burgers in de besluitvorming', maar ook het 'rijke verenigingsleven en sterke middenveld hebben hun toegevoegde waarde bewezen'. Het valt de koning ook op dat jongeren steeds meer het samenzijn opzoeken, 'vóór het materiële comfort'. De koning kwam ook nog terug op de aanslagen van 22 maart. Hij prees de moed van de gewonden en de nabestaanden van de slachtoffers. 'U heeft die beproeving met oneindige waardigheid doorstaan'. Ook de veiligheids- en interventiediensten hebben volgens Filip 'blijk gegeven van een buitengewone toewijding'. Dit soort moed strekt ons allen tot voorbeeld, aldus de vorst. Op het einde van zijn speech sprak de koning over de brexit. 'Het is geen toeval dat de meeste voorstanders voor het behoud van Groot-Brittannië in de Europese Unie bij de jongeren te vinden waren. Ze hebben zich niet laten verwarren door de valse keuze tussen Europese Unie en lidstaten. Beide vullen elkaar aan. En onze Unie is nu noodzakelijker dan ooit. Ook daar zal moed voor nodig zijn, om de Unie te verdedigen en eraan te blijven werken.' (BELGA/JVL)