Bij de grote hervorming van de kinderopvang in 2013 besliste de Vlaamse regering om de subsidies in de sector gelijk te schakelen tegen 1 april 2020. Binnen de sector waren er namelijk (grote) historisch gegroeide verschillen. Maar door een gebrek aan middelen kon de deadline van 1 april 2020 niet gehaald worden en moest minister van Welzijn Wouter Beke de einddatum voor de volledige gelijkschakeling met verschillende jaren opschuiven. Met een budget van 10,6 miljoen euro zet de CD&V-minister nu wel een bijkomende stap om de subsidiekloof tussen de verschillende soorten inkomensgerelateerde opvang te verkleinen. Concreet gaat het subsidiebedrag voor een kinderopvangplaats in trap 2B, dat is de inkomensgerelateerde opvang met een laag subsidiebedrag, met 525 euro naar omhoog op jaarbasis. Omgerekend is dat 2,4 euro per dag. Verder is volgens minister Beke beslist om bij verdere uitbreiding van de inkomensgerelateerde opvang automatisch het hogere subsidiebedrag (van trap 2A) toe te kennen. "We gaan verder op de weg om deze historisch gegroeide verschillen weg te werken", zegt minister Beke. "Door de impact van de coronacrisis hebben we besloten om deze stap versneld te zetten. Zo geven we, naast alle compensatiemaatregelen, een bijkomend duwtje in de rug", aldus de CD&V-minister. (Belga)

Bij de grote hervorming van de kinderopvang in 2013 besliste de Vlaamse regering om de subsidies in de sector gelijk te schakelen tegen 1 april 2020. Binnen de sector waren er namelijk (grote) historisch gegroeide verschillen. Maar door een gebrek aan middelen kon de deadline van 1 april 2020 niet gehaald worden en moest minister van Welzijn Wouter Beke de einddatum voor de volledige gelijkschakeling met verschillende jaren opschuiven. Met een budget van 10,6 miljoen euro zet de CD&V-minister nu wel een bijkomende stap om de subsidiekloof tussen de verschillende soorten inkomensgerelateerde opvang te verkleinen. Concreet gaat het subsidiebedrag voor een kinderopvangplaats in trap 2B, dat is de inkomensgerelateerde opvang met een laag subsidiebedrag, met 525 euro naar omhoog op jaarbasis. Omgerekend is dat 2,4 euro per dag. Verder is volgens minister Beke beslist om bij verdere uitbreiding van de inkomensgerelateerde opvang automatisch het hogere subsidiebedrag (van trap 2A) toe te kennen. "We gaan verder op de weg om deze historisch gegroeide verschillen weg te werken", zegt minister Beke. "Door de impact van de coronacrisis hebben we besloten om deze stap versneld te zetten. Zo geven we, naast alle compensatiemaatregelen, een bijkomend duwtje in de rug", aldus de CD&V-minister. (Belga)