Concreet gaat het om 85.381 woongelegenheden in wzc en centra voor kortverblijf in wzc en 652 nieuw te openen woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. De bewoners en personeelsleden die later in een woonzorgcentrum terechtkomen, zullen respectievelijk via een mobiele equipe of via het vaccinatiecentrum gevaccineerd worden. Er werd beslist dat er een bedrag van 80,34 euro per uur wordt betaald. Daarbij wordt uitgegaan van 20 vaccinaties per uur. In totaal voorziet Vlaanderen daarvoor iets meer dan 691.000 euro. Voor de vaccinatie van het personeel geldt dezelfde vergoeding per uur. In totaal komt dat bedrag neer op ruim 622.000 euro. (Belga)

Concreet gaat het om 85.381 woongelegenheden in wzc en centra voor kortverblijf in wzc en 652 nieuw te openen woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. De bewoners en personeelsleden die later in een woonzorgcentrum terechtkomen, zullen respectievelijk via een mobiele equipe of via het vaccinatiecentrum gevaccineerd worden. Er werd beslist dat er een bedrag van 80,34 euro per uur wordt betaald. Daarbij wordt uitgegaan van 20 vaccinaties per uur. In totaal voorziet Vlaanderen daarvoor iets meer dan 691.000 euro. Voor de vaccinatie van het personeel geldt dezelfde vergoeding per uur. In totaal komt dat bedrag neer op ruim 622.000 euro. (Belga)