Concreet krijgen de lokale besturen financiële hulp voor de ondersteuning van het nog actiever opsporen van kwetsbare gezinnen en personen. Ze zullen dat doen via de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en de OCMW's, die samen het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) vormen. Die organisaties werken (boven)lokaal en kunnen via hun eigen expertise materiaal samenbrengen om een antwoord te bieden op de vragen en behoeften van de meest kwetsbare personen in hun lokale gemeenschap. Die mensen vinden niet altijd zelf de weg naar de premies en tegemoetkomen waarop ze recht hebben, klinkt het. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht op aanvullende steun, een cultuurpas of sportpas, het recht op tegemoetkoming bij een busabonnement of het toeleiden van mensen naar een psychosociale begeleiding voor problemen op het vlak van wonen, financiën, verliesverwerking... Waar nodig, worden de gezinnen in contact gebracht met meer gespecialiseerde hulpverlening. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kreeg in totaal 50 aanvragen voor deze subsidie. Een jury selecteerde 27 samenwerkingsverbanden. Die zijn verspreid over heel Vlaanderen en zijn georganiseerd in regio's van één of meer eerstelijnszones. Op die manier kunnen in totaal 127 lokalen besturen aan de slag met die GBO-samenwerkingsverbanden. Bedoeling is om die samenwerkingsverbanden in heel Vlaanderen uit te rollen. "Wie het moeilijk heeft, blijkt vaak moeite te hebben om de juiste hulp te vinden. Die mensen moeten we actiever helpen. We moeten niet wachten tot zij de juiste hulp zoeken, maar de juiste hulp tot bij hen brengen. Daarvoor dient het Geïntegreerd Breed Onthaal dat we nu in vier op de tien Vlaamse gemeenten lanceren", verklaart Beke. (Belga)

Concreet krijgen de lokale besturen financiële hulp voor de ondersteuning van het nog actiever opsporen van kwetsbare gezinnen en personen. Ze zullen dat doen via de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en de OCMW's, die samen het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) vormen. Die organisaties werken (boven)lokaal en kunnen via hun eigen expertise materiaal samenbrengen om een antwoord te bieden op de vragen en behoeften van de meest kwetsbare personen in hun lokale gemeenschap. Die mensen vinden niet altijd zelf de weg naar de premies en tegemoetkomen waarop ze recht hebben, klinkt het. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht op aanvullende steun, een cultuurpas of sportpas, het recht op tegemoetkoming bij een busabonnement of het toeleiden van mensen naar een psychosociale begeleiding voor problemen op het vlak van wonen, financiën, verliesverwerking... Waar nodig, worden de gezinnen in contact gebracht met meer gespecialiseerde hulpverlening. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kreeg in totaal 50 aanvragen voor deze subsidie. Een jury selecteerde 27 samenwerkingsverbanden. Die zijn verspreid over heel Vlaanderen en zijn georganiseerd in regio's van één of meer eerstelijnszones. Op die manier kunnen in totaal 127 lokalen besturen aan de slag met die GBO-samenwerkingsverbanden. Bedoeling is om die samenwerkingsverbanden in heel Vlaanderen uit te rollen. "Wie het moeilijk heeft, blijkt vaak moeite te hebben om de juiste hulp te vinden. Die mensen moeten we actiever helpen. We moeten niet wachten tot zij de juiste hulp zoeken, maar de juiste hulp tot bij hen brengen. Daarvoor dient het Geïntegreerd Breed Onthaal dat we nu in vier op de tien Vlaamse gemeenten lanceren", verklaart Beke. (Belga)