Zoals bekend volgt Wouter Beke zijn partijgenoot Kris Peeters op als minister van Werk in de federale regering. Hij houdt naar eigen zeggen "gemengde gevoelens" over aan zijn eedaflegging. "Het is natuurlijk iets speciaal om de eed af te leggen. Anderzijds zijn het wat bijzondere omstandigheden: het is in de regering van lopende zaken en tijdelijk". Beke zijn er geen graten in dat hij het ministerschap combineert met het voorzitterschap van CD&V. "We zitten in lopende zaken. Het is niet zo dat er vandaag een regeerakkoord moet worden uitgevoerd". Het belangrijkste voor Beke is dat er onderhandelingen worden opgestart op regionaal en federaal niveau. "Ik hoop dat we daar zo snel als mogelijk een versnelling zien. Dit ministerschap duurt best zo kort mogelijk, in afwachting van een nieuwe regering". (Belga)

Zoals bekend volgt Wouter Beke zijn partijgenoot Kris Peeters op als minister van Werk in de federale regering. Hij houdt naar eigen zeggen "gemengde gevoelens" over aan zijn eedaflegging. "Het is natuurlijk iets speciaal om de eed af te leggen. Anderzijds zijn het wat bijzondere omstandigheden: het is in de regering van lopende zaken en tijdelijk". Beke zijn er geen graten in dat hij het ministerschap combineert met het voorzitterschap van CD&V. "We zitten in lopende zaken. Het is niet zo dat er vandaag een regeerakkoord moet worden uitgevoerd". Het belangrijkste voor Beke is dat er onderhandelingen worden opgestart op regionaal en federaal niveau. "Ik hoop dat we daar zo snel als mogelijk een versnelling zien. Dit ministerschap duurt best zo kort mogelijk, in afwachting van een nieuwe regering". (Belga)