De zeventiger en het slachtoffer woonden in hetzelfde appartementsgebouw in Hasselt. Hij misbruikte de jongen in zijn flat en in zijn buitenverblijf in Balen tot diens zeventiende. De jongen was gezien zijn problematische gezinssituatie een zeer kwetsbaar slachtoffer. De Hasselaar dwong de jongen te zwijgen. Hij probeerde hem te paaien door hem in een mooie, dure auto naar school te rijden. De tienerjongen besefte gaandeweg wat hij moest ondergaan en confronteerde de buurman ermee. Die reageerde door te dreigen met een brief voor de procureur. De jongen had het gesprek met de Hasselaar op zijn gsm opgenomen. Op zijn proces meende de procureur dat de zeventiger geen blijk van schuldinzicht gaf. Gezien onder meer zijn blanco strafblad kon de man wel nog uitstel krijgen. Aan het uitstel zijn probatievoorwaarden gekoppeld. Hij moet zich laten behandelen. De man is ook voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Hij moet het slachtoffer 1.500 euro provisioneel betalen en de rechtbank stelde een deskundige aan om het slachtoffer te onderzoeken. (JDH)

De zeventiger en het slachtoffer woonden in hetzelfde appartementsgebouw in Hasselt. Hij misbruikte de jongen in zijn flat en in zijn buitenverblijf in Balen tot diens zeventiende. De jongen was gezien zijn problematische gezinssituatie een zeer kwetsbaar slachtoffer. De Hasselaar dwong de jongen te zwijgen. Hij probeerde hem te paaien door hem in een mooie, dure auto naar school te rijden. De tienerjongen besefte gaandeweg wat hij moest ondergaan en confronteerde de buurman ermee. Die reageerde door te dreigen met een brief voor de procureur. De jongen had het gesprek met de Hasselaar op zijn gsm opgenomen. Op zijn proces meende de procureur dat de zeventiger geen blijk van schuldinzicht gaf. Gezien onder meer zijn blanco strafblad kon de man wel nog uitstel krijgen. Aan het uitstel zijn probatievoorwaarden gekoppeld. Hij moet zich laten behandelen. De man is ook voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Hij moet het slachtoffer 1.500 euro provisioneel betalen en de rechtbank stelde een deskundige aan om het slachtoffer te onderzoeken. (JDH)