Kernenergie is een federale bevoegdheid, maar het thema duikt toch op in de Vlaamse regeringsonderhandelingen. N-VA heeft volgens de kranten een tekst op tafel gelegd waarin staat dat de Vlaamse regering er bij de federale overheid op zal aandringen kernenergie te behouden. Die federale overheid moet 'bij de bevoorradingszekerheid de impact op de energiefactuur voor burgers en ondernemingen zo minimaal houden en tegelijk de impact op de CO2-uitstoot niet verhogen, onder andere met kernenergie', luidt het.

Over de tekst, die de kernuitstap dus terugschroeft, is er volgens de kranten nog geen akkoord. Ook vanuit werkgeverskringen is er bezorgdheid over de gebrekkige ambitie voor hernieuwbare energie. Werkgeversorganisaties Agoria, de federatie van elektriciteitsproducenten Febeg en de sector van de hernieuwbare energie ODE hebben daarom een vertrouwelijke brief geschreven aan de onderhandelaars om hoger te mikken en belastingen te verschuiven van elektriciteit naar fossiele brandstoffen.

Passage geschrapt

Volgens Groen-Kamerlid Tinne Van der Straeten blijft de gelekte klimaat- en energienota ruim onder de lat. 'Met deze nota doet Vlaanderen een beetje meer van hetzelfde terwijl we net een grote omslag nodig hebben. Ik mis de duidelijke ambitie van waar men met Vlaanderen naartoe wil. We moeten tegen 2050 naar een nuluitstoot en ik mis een overheid die zegt dat we dat gaan kunnen', aldus Van der Straeten in De Ochtend.

De passage over kernenergie doet bij Van der Straeten de wenkbrauwen fronsen. Zij wijst erop dat kernenergie federale materie is en dat er maar twee partijen - Vlaams Belang en N-VA - zijn die de wet op de kernuitstap willen terugdraaien. 'Geen enkele partij pleit voor het behoud van kernenergie', klinkt het.

Volgens Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert staat de bewuste kernenergie-passage niet meer in de laatste tekst. 'Ik heb me daarover bevraagd en de passage waarvan sprake staat niet meer in de tekst', zo zei hij op De Ochtend. Lachaert betreurt dat 'provisoire teksten' worden gelekt. 'Ik zie ook niet in wat dit in een Vlaams regeerakkoord komt doen. Dit is federale materie.'

Kernenergie is een federale bevoegdheid, maar het thema duikt toch op in de Vlaamse regeringsonderhandelingen. N-VA heeft volgens de kranten een tekst op tafel gelegd waarin staat dat de Vlaamse regering er bij de federale overheid op zal aandringen kernenergie te behouden. Die federale overheid moet 'bij de bevoorradingszekerheid de impact op de energiefactuur voor burgers en ondernemingen zo minimaal houden en tegelijk de impact op de CO2-uitstoot niet verhogen, onder andere met kernenergie', luidt het. Over de tekst, die de kernuitstap dus terugschroeft, is er volgens de kranten nog geen akkoord. Ook vanuit werkgeverskringen is er bezorgdheid over de gebrekkige ambitie voor hernieuwbare energie. Werkgeversorganisaties Agoria, de federatie van elektriciteitsproducenten Febeg en de sector van de hernieuwbare energie ODE hebben daarom een vertrouwelijke brief geschreven aan de onderhandelaars om hoger te mikken en belastingen te verschuiven van elektriciteit naar fossiele brandstoffen.Passage geschrapt Volgens Groen-Kamerlid Tinne Van der Straeten blijft de gelekte klimaat- en energienota ruim onder de lat. 'Met deze nota doet Vlaanderen een beetje meer van hetzelfde terwijl we net een grote omslag nodig hebben. Ik mis de duidelijke ambitie van waar men met Vlaanderen naartoe wil. We moeten tegen 2050 naar een nuluitstoot en ik mis een overheid die zegt dat we dat gaan kunnen', aldus Van der Straeten in De Ochtend. De passage over kernenergie doet bij Van der Straeten de wenkbrauwen fronsen. Zij wijst erop dat kernenergie federale materie is en dat er maar twee partijen - Vlaams Belang en N-VA - zijn die de wet op de kernuitstap willen terugdraaien. 'Geen enkele partij pleit voor het behoud van kernenergie', klinkt het. Volgens Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert staat de bewuste kernenergie-passage niet meer in de laatste tekst. 'Ik heb me daarover bevraagd en de passage waarvan sprake staat niet meer in de tekst', zo zei hij op De Ochtend. Lachaert betreurt dat 'provisoire teksten' worden gelekt. 'Ik zie ook niet in wat dit in een Vlaams regeerakkoord komt doen. Dit is federale materie.'