Het nieuwe War Heritage Institute (WHI) zal het Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie samenbrengen. De komst van het WHI zorgt her en der echter voor ongerustheid over de toekomst van het legermuseum en een verhuis van bepaalde stukken naar Vlaanderen. De PS ventileerde die klachten woensdag in commissie, maar bleek daarmee helemaal alleen te staan. Zelfs vanuit de rest van de oppositie klonk kritiek op het immobilisme bij de leiding van het museum. "Het doel van de hervorming is het museum om te vormen tot een modern museum waar de mooiste stukken tentoongesteld zullen worden en waar de geschiedenis van België als slagveld zal worden voorgesteld", verduidelijkte Defensieminister Steven Vandeput (N-VA). De keuze voor een structuur als instelling van openbaar nut 'categorie B' moet toelaten om makkelijker extern samen te werken en Europese subsidies binnen te halen. De raad van bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van de premier en een reeks bevoegde ministers, zo gaf Vandeput aan. Aan de PS klonk zijn boodschap dat er "met het museum voor het eerst iets anders gebeurt dan het benoemen van vriendjes". De Franstalige socialisten moesten nadien toezien hoe ook Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt zich aansluit bij de kritiek van de meerderheid op het wanbeheer door de leiding van het legermuseum. "Jullie zijn bezig met het waarmaken van één van de dromen van N-VA, het liquideren van het nationaal erfgoed", beet PS-Kamerlid Julie Fernandez-Fernandez nog terug. "De wet preciseert dat alle collecties aan de federale staat toebehoren en dat zal zo blijven in de toekomst", klonk het evenwel bij Vandeput. (Belga)

Het nieuwe War Heritage Institute (WHI) zal het Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie samenbrengen. De komst van het WHI zorgt her en der echter voor ongerustheid over de toekomst van het legermuseum en een verhuis van bepaalde stukken naar Vlaanderen. De PS ventileerde die klachten woensdag in commissie, maar bleek daarmee helemaal alleen te staan. Zelfs vanuit de rest van de oppositie klonk kritiek op het immobilisme bij de leiding van het museum. "Het doel van de hervorming is het museum om te vormen tot een modern museum waar de mooiste stukken tentoongesteld zullen worden en waar de geschiedenis van België als slagveld zal worden voorgesteld", verduidelijkte Defensieminister Steven Vandeput (N-VA). De keuze voor een structuur als instelling van openbaar nut 'categorie B' moet toelaten om makkelijker extern samen te werken en Europese subsidies binnen te halen. De raad van bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van de premier en een reeks bevoegde ministers, zo gaf Vandeput aan. Aan de PS klonk zijn boodschap dat er "met het museum voor het eerst iets anders gebeurt dan het benoemen van vriendjes". De Franstalige socialisten moesten nadien toezien hoe ook Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt zich aansluit bij de kritiek van de meerderheid op het wanbeheer door de leiding van het legermuseum. "Jullie zijn bezig met het waarmaken van één van de dromen van N-VA, het liquideren van het nationaal erfgoed", beet PS-Kamerlid Julie Fernandez-Fernandez nog terug. "De wet preciseert dat alle collecties aan de federale staat toebehoren en dat zal zo blijven in de toekomst", klonk het evenwel bij Vandeput. (Belga)