'Ik noem dat geen budgettaire ontsporing,' zegt Daerden in de Sudpresse-kranten. 'Het is een tekort, dus een verschil tussen de inkomsten uit het federale niveau en de uitgaven. Het is niet het eerste jaar dat er een tekort is', nuanceert hij de situatie.

Gisteren had minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) het nog over een tekort van 520 miljoen euro, een pak meer dan de 193 miljoen euro die de vorige regering had voorzien.

'We staan aan het begin van het proces. We hebben alle cijfers gekregen van de administratie, en er is een verslechtering van cijfers en parameters. Er zal een discussie plaatsvinden over welke gevolgen dat heeft voor het nieuwe beleid dat voorzien is in het regeringsakkoord', aldus Daerden.

Maar de regering zal niet tot elke prijs een begrotingsevenwicht in 2024 nastreven, zegt de PS'er. Dat is het streefdoel van de Waalse regering onder minister-president Elio Di Rupo.

Een begrotingsconclaaf op 6 en 7 oktober moet meer duidelijkheid brengen over de exacte grootteorde van het tekort.