Dat werd vrijdag vernomen na afloop van het kernkabinet.

Werkgroepen

De werkgroep 'begroting' die het kernkabinet in het leven riep, zal de 'onderbouwde argumenten' moeten valideren die aangeven dat de regering in werkelijkheid een beter objectief heeft gehaald dan de Europese doelstelling, zo valt te horen in de omgeving van de onderhandelaars. Volgende week zitten vertegenwoordigers van de federale regering rond de tafel met hun collega's bij de Europese Commissie.

Dezelfde werkgroep moet ook nagaan welk statuut moet worden gegeven aan de uitzonderlijke maatregelen die de regering heeft genomen op het vlak van asiel en veiligheid. Uit informele contacten met de Europese Commissie zou blijken dat die beslissingen buiten de begroting kunnen worden gehouden. Met die beslissingen zijn miljoenen euro's gemoeid.

Daarnaast werden nog twee andere werkgroepen samengesteld: een rond 'fiscaliteit' en een rond 'uitgaven'. Die laatste werkgroep moet meer specifiek de cijfers van het monitoringcomité nog eens tegen het licht houden. Mogelijk wordt nog een aantal aanpassingen aangebracht, zowel naar boven als naar beneden.

Afwisselend

Zondag om 15 uur staat een nieuwe vergadering op de agenda, dan buigt het kernkabinet buigt zich over de resultaten van de werkgroepen.

Hoe het verloop van de werkzaamheden er de komende dagen en weken uitziet, is nog onzeker. Wellicht zal de premier op verschillende manieren tewerk gaan, dus zowel in bilaterale contacten als met de voltallige 'kern' en in werkgroepen.

3,2 miljard euro

Volgens het Monitoringcomité - topambtenaren die de begroting van dichtbij opvolgen - moet de regering op zoek naar 2,2 miljard euro om het budget voor dit jaar op koers te houden. Indien de ploeg-Michel in 2018 opnieuw met een begroting in evenwicht wil aanknopen, zoals met de Europese Commissie werd afgesproken, ligt de inspanning op 3,2 miljard euro.

Vanmorgen opperde CD&V-vicepremier Kris Peeters dat de inspanning mogelijk nog hoger zal liggen. Europa heeft immers nog niet beslist of de extra kosten als gevolg van de vluchtelingencrisis - ruim 600 miljoen euro - buiten de begroting mogen worden gehouden. En mocht dat zo zijn, worden dan alle extra kosten meegerekend? Valt extra personeel voor asielinstanties onder een eenmalige uitgave?

Het is in elk geval een vraag waar verschillende Europese landen mee worden geconfronteerd. Hetzelfde geldt voor investeringen in het veiligheidsbeleid. Na de aanslagen in Parijs kondigde premier Charles Michel 400 miljoen euro aan in de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Daarvan werd intussen bijna 300 miljoen euro verdeeld.

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover zei donderdag al aan Knack.be dat er onvermijdelijk bijkomende maatregelen genomen zullen moeten worden.

Ingekort

Premier Michel, minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) trekken in de week van 21 maart naar China. Het bezoek aan de economische grootmacht wordt in de Wetstraat algemeen beschouwd als officieuze deadline voor de begrotingscontrole. Een timing die eerder deze week wel erg krap werd, toen bleek dat de Europese staats- en regeringsleiders volgende week opnieuw twee dagen samenkomen om zich over het princiepsakkoord met Turkije rond de vluchtelingencrisis te buigen.

Om wat meer ruimte over te houden voor de aartsmoeilijke begrotingsbesprekingen beslisten Michel en Van Overtveldt uiteindelijk om pas twee of drie dagen later te vertrekken, bevestigt men in regeringskringen. Het vertrek staat nu gepland voor woensdag 23 of donderdag 24 maart.

De politieke ontmoetingen met de Chinese regering en president Xi Xinping in Peking blijven uiteraard overeind. Net als onder meer het bezoek aan het Boao Forum for Asia. Het eerste luik van de trip met bedrijfsbezoeken en ontmoetingen met Chinese ondernemers in Hangzhou valt noodgedwongen weg. De terugkeer blijft gepland op zaterdag 26 maart. (Belga/KVDA)

Dat werd vrijdag vernomen na afloop van het kernkabinet.De werkgroep 'begroting' die het kernkabinet in het leven riep, zal de 'onderbouwde argumenten' moeten valideren die aangeven dat de regering in werkelijkheid een beter objectief heeft gehaald dan de Europese doelstelling, zo valt te horen in de omgeving van de onderhandelaars. Volgende week zitten vertegenwoordigers van de federale regering rond de tafel met hun collega's bij de Europese Commissie. Dezelfde werkgroep moet ook nagaan welk statuut moet worden gegeven aan de uitzonderlijke maatregelen die de regering heeft genomen op het vlak van asiel en veiligheid. Uit informele contacten met de Europese Commissie zou blijken dat die beslissingen buiten de begroting kunnen worden gehouden. Met die beslissingen zijn miljoenen euro's gemoeid. Daarnaast werden nog twee andere werkgroepen samengesteld: een rond 'fiscaliteit' en een rond 'uitgaven'. Die laatste werkgroep moet meer specifiek de cijfers van het monitoringcomité nog eens tegen het licht houden. Mogelijk wordt nog een aantal aanpassingen aangebracht, zowel naar boven als naar beneden. Zondag om 15 uur staat een nieuwe vergadering op de agenda, dan buigt het kernkabinet buigt zich over de resultaten van de werkgroepen. Hoe het verloop van de werkzaamheden er de komende dagen en weken uitziet, is nog onzeker. Wellicht zal de premier op verschillende manieren tewerk gaan, dus zowel in bilaterale contacten als met de voltallige 'kern' en in werkgroepen. Premier Michel, minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) trekken in de week van 21 maart naar China. Het bezoek aan de economische grootmacht wordt in de Wetstraat algemeen beschouwd als officieuze deadline voor de begrotingscontrole. Een timing die eerder deze week wel erg krap werd, toen bleek dat de Europese staats- en regeringsleiders volgende week opnieuw twee dagen samenkomen om zich over het princiepsakkoord met Turkije rond de vluchtelingencrisis te buigen. Om wat meer ruimte over te houden voor de aartsmoeilijke begrotingsbesprekingen beslisten Michel en Van Overtveldt uiteindelijk om pas twee of drie dagen later te vertrekken, bevestigt men in regeringskringen. Het vertrek staat nu gepland voor woensdag 23 of donderdag 24 maart. De politieke ontmoetingen met de Chinese regering en president Xi Xinping in Peking blijven uiteraard overeind. Net als onder meer het bezoek aan het Boao Forum for Asia. Het eerste luik van de trip met bedrijfsbezoeken en ontmoetingen met Chinese ondernemers in Hangzhou valt noodgedwongen weg. De terugkeer blijft gepland op zaterdag 26 maart. (Belga/KVDA)