"Toen de regering-Michel aantrad in 2014, bedroeg ons nominaal tekort 3,1 procent van het bbp. Vandaag wordt geschat dat het op 1,2 procent ligt in 2017. Het is dus duidelijk dat we in slechts drie jaar dit tekort met bijna twee derde zullen hebben verminderd. Omdat dit een raming is, moet dit uiteraard aan het eind van het jaar worden bevestigd", aldus Wilmès. De minister maakt zich sterk dat deze nieuwe prognoses de argumenten van België versterken ten opzichte van de Europese Commissie: "Europa heeft altijd gekozen voor een uiterst 'voorzichtige' benadering bij hun begrotingsberekeningen die - en de feiten laten dat ook zien - de neiging hebben om stelselmatig ons tekort te overschatten. Uiteindelijk zien we dat onze resultaten beter zijn, dan verwacht door de Europese Commissie". Dit voorjaar raamde de Commissie het Belgische tekort voor dit jaar nog op 1,9 procent. Morgen publiceert ze nieuwe prognoses. Intussen sprak ze ook de vrees uit dat de Belgische begroting voor volgend jaar de Europese normen zou kunnen overtreden. "We hebben de Commissie al een reeks argumenten toegezonden, na hun brief waarin een mogelijke afwijking van het begrotingspad werd aangegeven. Deze nieuwe prognoses versterken onze positie en we zullen ze overmaken aan Europa." Sophie Wilmès wijst er ook op dat de huidige cijfers stimulerend werken voor de verdere afname van de schuld, van 106,8 procent van het bbp in 2014 tot 102,2 procent in 2018. (Belga)

"Toen de regering-Michel aantrad in 2014, bedroeg ons nominaal tekort 3,1 procent van het bbp. Vandaag wordt geschat dat het op 1,2 procent ligt in 2017. Het is dus duidelijk dat we in slechts drie jaar dit tekort met bijna twee derde zullen hebben verminderd. Omdat dit een raming is, moet dit uiteraard aan het eind van het jaar worden bevestigd", aldus Wilmès. De minister maakt zich sterk dat deze nieuwe prognoses de argumenten van België versterken ten opzichte van de Europese Commissie: "Europa heeft altijd gekozen voor een uiterst 'voorzichtige' benadering bij hun begrotingsberekeningen die - en de feiten laten dat ook zien - de neiging hebben om stelselmatig ons tekort te overschatten. Uiteindelijk zien we dat onze resultaten beter zijn, dan verwacht door de Europese Commissie". Dit voorjaar raamde de Commissie het Belgische tekort voor dit jaar nog op 1,9 procent. Morgen publiceert ze nieuwe prognoses. Intussen sprak ze ook de vrees uit dat de Belgische begroting voor volgend jaar de Europese normen zou kunnen overtreden. "We hebben de Commissie al een reeks argumenten toegezonden, na hun brief waarin een mogelijke afwijking van het begrotingspad werd aangegeven. Deze nieuwe prognoses versterken onze positie en we zullen ze overmaken aan Europa." Sophie Wilmès wijst er ook op dat de huidige cijfers stimulerend werken voor de verdere afname van de schuld, van 106,8 procent van het bbp in 2014 tot 102,2 procent in 2018. (Belga)