België sloot 2012 af met een begrotingstekort van 3,9 procent van het bruto binnenlands product. Dat meldt het Instituut voor de Nationale Rekeningen. De kapitaalinjectie in Dexia van eind vorig jaar was goed voor 0,8

procent van dat deficit.

Na een tekort van 3,7 procent in 2011 klokte België vorig jaar af op 3,9 procent. Ons land komt zoals verwacht dus niet tegemoet aan de doelstelling die Europa oplegt. In het kader van de procedure wegens buitensporig tekort moest het deficit immers onder drie procent duiken. Ook zonder de Dexia-injectie blijft het tekort echter boven die drempel uittorenen.

Hoogste uitgaven aan sociale zekerheid

De primaire uitgaven stegen met 1,4 procent tot 51,3 procent. De toename is voornamelijk het gevolg van de stijgende uitgaven in de sociale zekerheid en de overige kapitaaluitgaven. De rentelasten stegen met 0,1 procent, tot 3,4 procent. De ontvangsten namen met 1,3 procent toe tot 50,8 procent.

De staatsschuld steeg met 1,8 procent tot 99,6 procent. Naast de financiering van het overheidstekort valt de stijgende overheidsschuld voor 1,7 procent toe te schrijven aan de bijdrage aan de Europese noodfondsen. Dat werd enigszins gecompenseerd door onder meer de inzet van liquiditeiten die beschikbaar waren na de uitgifte van staatsbons eind 2011 en terugbetalingen van KBC.

Net als 2011 sloot de federale overheid 2012 af met een tekort van 3,4 procent. Met een tekort van 0,1 procent deden de gemeenschappen en gewesten 0,1 procent beter dan het voorgaande jaar. De lokale overheden gingen dan weer 0,3 procent in het rood, een verslechtering van 0,2 procent. De sociale zekerheidsinstellingen tenslotte vertoonden een deficit van 0,1 procent. (Belga/EA)

België sloot 2012 af met een begrotingstekort van 3,9 procent van het bruto binnenlands product. Dat meldt het Instituut voor de Nationale Rekeningen. De kapitaalinjectie in Dexia van eind vorig jaar was goed voor 0,8 procent van dat deficit. Na een tekort van 3,7 procent in 2011 klokte België vorig jaar af op 3,9 procent. Ons land komt zoals verwacht dus niet tegemoet aan de doelstelling die Europa oplegt. In het kader van de procedure wegens buitensporig tekort moest het deficit immers onder drie procent duiken. Ook zonder de Dexia-injectie blijft het tekort echter boven die drempel uittorenen. Hoogste uitgaven aan sociale zekerheid De primaire uitgaven stegen met 1,4 procent tot 51,3 procent. De toename is voornamelijk het gevolg van de stijgende uitgaven in de sociale zekerheid en de overige kapitaaluitgaven. De rentelasten stegen met 0,1 procent, tot 3,4 procent. De ontvangsten namen met 1,3 procent toe tot 50,8 procent. De staatsschuld steeg met 1,8 procent tot 99,6 procent. Naast de financiering van het overheidstekort valt de stijgende overheidsschuld voor 1,7 procent toe te schrijven aan de bijdrage aan de Europese noodfondsen. Dat werd enigszins gecompenseerd door onder meer de inzet van liquiditeiten die beschikbaar waren na de uitgifte van staatsbons eind 2011 en terugbetalingen van KBC. Net als 2011 sloot de federale overheid 2012 af met een tekort van 3,4 procent. Met een tekort van 0,1 procent deden de gemeenschappen en gewesten 0,1 procent beter dan het voorgaande jaar. De lokale overheden gingen dan weer 0,3 procent in het rood, een verslechtering van 0,2 procent. De sociale zekerheidsinstellingen tenslotte vertoonden een deficit van 0,1 procent. (Belga/EA)