De omzendbrief vraagt de topambtenaren van het monitoringcomité ook om tegen 11 maart een geactualiseerde meerjarenraming tot 2024 te maken. De ramingen moeten onder andere gebaseerd zijn op de macro-economische parameters van de begroting en de meerjarenvooruitzichten van het Federaal Planbureau. "Het is belangrijk om in het kader van deze oefening een duidelijk beeld te krijgen van de impact op de ontvangsten en uitgaven van de specifieke maatregelen die de regering neemt in het kader van de corona-gezondheidscrisis. Daarnaast zal de impact van de begrotingsmaatregelen van de regering voortaan permanent worden gemonitord", zo staat in een persbericht van de ministerraad. (Belga)

De omzendbrief vraagt de topambtenaren van het monitoringcomité ook om tegen 11 maart een geactualiseerde meerjarenraming tot 2024 te maken. De ramingen moeten onder andere gebaseerd zijn op de macro-economische parameters van de begroting en de meerjarenvooruitzichten van het Federaal Planbureau. "Het is belangrijk om in het kader van deze oefening een duidelijk beeld te krijgen van de impact op de ontvangsten en uitgaven van de specifieke maatregelen die de regering neemt in het kader van de corona-gezondheidscrisis. Daarnaast zal de impact van de begrotingsmaatregelen van de regering voortaan permanent worden gemonitord", zo staat in een persbericht van de ministerraad. (Belga)