2017 was een boerenjaar, zo klonk het de voorbije weken eensgezind. België presteerde uitstekend op financieel-economisch vlak: de economie groeide met 1,7 procent van het bbp (bruto binnenlands product), er kwamen netto 66.000 banen bij, ons begrotingstekort daalde spectaculair van 2,5 procent in 2016 naar 1 procent vorig jaar, terwijl de overheidsschuld afnam van 105,7 procent van het bbp naar 102,8 procent. Je zou van minder euforisch worden. 'Maar de werkelijkheid achter die op het eerste gezicht mooie prestaties is toch wat minder fraai', zegt professor overheidsfinanciën Wim Moesen (KU Leuven) in een interview met Knack.

Anders gezegd: onze regering mag niet achterover leunen en denken dat de koers gereden is

Wim Moesen: 'Dat het begrotingstekort in één jaar met 1,5 procentpunt is gedaald, is een knappe prestatie.' Maar Moesen becijferde dat die opvallende daling voor meer dan één derde te danken is aan eenmalige maatregelen. 'En dan is de vraag: zullen we die meevallers dit en volgend jaar ook hebben? Kunnen we dat begrotingstekort van 1 procent vasthouden? Europa denkt alvast van niet en rekent op een begrotingstekort van 1,5 procent voor 2018. Anders gezegd: onze regering mag niet achterover leunen en denken dat de koers gereden is. Zonder nieuwe maatregelen stijgt ons begrotingstekort opnieuw.'

Ondertussen vergelijkt premier Charles Michel (MR) de financieel-economische prestaties van zijn regering graag met die van de regering-Martens V, na de devaluatie van de Belgische frank in 1982, of met de regeringen onder leiding van Jean-Luc Dehaene toen die tussen 1992 en 1998 ons land klaarstoomden om toe te treden tot de eurozone. Moesen: 'Tijdens de regering-Martens V verbeterde het begrotingssaldo met gemiddeld 2 procent per jaar, onder premier Dehaene met gemiddeld 1 procent per jaar. En wat presteert de regering-Michel? Ze begon in 2014 met een begrotingstekort van 3,1 procent en als de EU gelijk krijgt, sluit ze dit jaar af met een tekort van 1,5 procent. Dat is dus een vermindering van 1,6 procentpunt of gemiddeld 0,4 procent per jaar. Dat is geen grootse prestatie en kan zeker niet de vergelijking doorstaan met wat Wilfried Martens en Dehaene hebben gerealiseerd.'

Moesen gaat nog een stapje verder: 'Onze rentelasten zijn de voorbije jaren gedaald met 0,2 procent per jaar. De vermindering van het begrotingstekort met gemiddeld 0,4 procent per jaar is dus voor de helft te danken aan de daling van de rente. En maar voor 0,2 procent per jaar aan het beleid van de regering-Michel. Dat is toch wel heel erg mager.'

2017 was een boerenjaar, zo klonk het de voorbije weken eensgezind. België presteerde uitstekend op financieel-economisch vlak: de economie groeide met 1,7 procent van het bbp (bruto binnenlands product), er kwamen netto 66.000 banen bij, ons begrotingstekort daalde spectaculair van 2,5 procent in 2016 naar 1 procent vorig jaar, terwijl de overheidsschuld afnam van 105,7 procent van het bbp naar 102,8 procent. Je zou van minder euforisch worden. 'Maar de werkelijkheid achter die op het eerste gezicht mooie prestaties is toch wat minder fraai', zegt professor overheidsfinanciën Wim Moesen (KU Leuven) in een interview met Knack. Wim Moesen: 'Dat het begrotingstekort in één jaar met 1,5 procentpunt is gedaald, is een knappe prestatie.' Maar Moesen becijferde dat die opvallende daling voor meer dan één derde te danken is aan eenmalige maatregelen. 'En dan is de vraag: zullen we die meevallers dit en volgend jaar ook hebben? Kunnen we dat begrotingstekort van 1 procent vasthouden? Europa denkt alvast van niet en rekent op een begrotingstekort van 1,5 procent voor 2018. Anders gezegd: onze regering mag niet achterover leunen en denken dat de koers gereden is. Zonder nieuwe maatregelen stijgt ons begrotingstekort opnieuw.' Ondertussen vergelijkt premier Charles Michel (MR) de financieel-economische prestaties van zijn regering graag met die van de regering-Martens V, na de devaluatie van de Belgische frank in 1982, of met de regeringen onder leiding van Jean-Luc Dehaene toen die tussen 1992 en 1998 ons land klaarstoomden om toe te treden tot de eurozone. Moesen: 'Tijdens de regering-Martens V verbeterde het begrotingssaldo met gemiddeld 2 procent per jaar, onder premier Dehaene met gemiddeld 1 procent per jaar. En wat presteert de regering-Michel? Ze begon in 2014 met een begrotingstekort van 3,1 procent en als de EU gelijk krijgt, sluit ze dit jaar af met een tekort van 1,5 procent. Dat is dus een vermindering van 1,6 procentpunt of gemiddeld 0,4 procent per jaar. Dat is geen grootse prestatie en kan zeker niet de vergelijking doorstaan met wat Wilfried Martens en Dehaene hebben gerealiseerd.' Moesen gaat nog een stapje verder: 'Onze rentelasten zijn de voorbije jaren gedaald met 0,2 procent per jaar. De vermindering van het begrotingstekort met gemiddeld 0,4 procent per jaar is dus voor de helft te danken aan de daling van de rente. En maar voor 0,2 procent per jaar aan het beleid van de regering-Michel. Dat is toch wel heel erg mager.'