Unizo vindt het "een goede zaak" dat de regering de oorspronkelijke begrotingsdoelstelling van een tekort van 2,15 procent slechts beperkt loslaat. "Met een schuld dichtbij de 100 procent van het bbp is er geen marge voor een laks begrotingsbeleid. Zeker niet met de forse impact van de vergrijzing in het vooruitzicht." Unizo toont zich ook tevreden met de 1 procent aan structurele besparingen. De organisatie stelt het op prijs dat de federale overheid daarbij in eerste instantie naar zichzelf kijkt, maar betreurt anderzijds dat er niet meer duurzame maatregelen zijn genomen om werk aan te moedigen en de kost van de vergrijzing te verminderen. Tevredenheid is er ook over de beslissing om de roerende voorheffing op dividenden uit aandelen uit kmo's te verlagen. Dat gaat volgens Unizo ongetwijfeld extra investeringen genereren. De verhoging van het tarief op de liquidatiebonus tot 25 procent zint de organisatie dan weer niet. Een extra kmo-belasting, terwijl de nu al veel minder belaste multinationals en intercommunales quasi buiten schot blijven, zo klinkt het bij Unizo. (RBR)

Unizo vindt het "een goede zaak" dat de regering de oorspronkelijke begrotingsdoelstelling van een tekort van 2,15 procent slechts beperkt loslaat. "Met een schuld dichtbij de 100 procent van het bbp is er geen marge voor een laks begrotingsbeleid. Zeker niet met de forse impact van de vergrijzing in het vooruitzicht." Unizo toont zich ook tevreden met de 1 procent aan structurele besparingen. De organisatie stelt het op prijs dat de federale overheid daarbij in eerste instantie naar zichzelf kijkt, maar betreurt anderzijds dat er niet meer duurzame maatregelen zijn genomen om werk aan te moedigen en de kost van de vergrijzing te verminderen. Tevredenheid is er ook over de beslissing om de roerende voorheffing op dividenden uit aandelen uit kmo's te verlagen. Dat gaat volgens Unizo ongetwijfeld extra investeringen genereren. De verhoging van het tarief op de liquidatiebonus tot 25 procent zint de organisatie dan weer niet. Een extra kmo-belasting, terwijl de nu al veel minder belaste multinationals en intercommunales quasi buiten schot blijven, zo klinkt het bij Unizo. (RBR)