"De Europese Commissie begroet het akkoord over de bijsturingen aan de Belgische begroting voor 2013, in het bijzonder de prominente plaats die gegeven wordt aan structurele maatregelen en het engagement om de schuld te verminderen. We zullen de details van het akkoord de komende weken bestuderen", zo luidt de eerste summiere reactie van de woordvoerder van de eurocommissaris van Economische en Monetaire Zaken. Rehn is bevoegd voor het toezicht op de nationale begrotingen. Begin deze week bleek uit informeel overleg met de regering dat Rehn ermee akkoord zou gaan dat ons land de doelstelling van een tekort van 2,15 procent niet zou halen, op voorwaarde dat voor 1 procent structurele maatregelen genomen zouden worden en de schuld dit jaar onder de 100 procent van het bbp zou blijven. (RBR)

"De Europese Commissie begroet het akkoord over de bijsturingen aan de Belgische begroting voor 2013, in het bijzonder de prominente plaats die gegeven wordt aan structurele maatregelen en het engagement om de schuld te verminderen. We zullen de details van het akkoord de komende weken bestuderen", zo luidt de eerste summiere reactie van de woordvoerder van de eurocommissaris van Economische en Monetaire Zaken. Rehn is bevoegd voor het toezicht op de nationale begrotingen. Begin deze week bleek uit informeel overleg met de regering dat Rehn ermee akkoord zou gaan dat ons land de doelstelling van een tekort van 2,15 procent niet zou halen, op voorwaarde dat voor 1 procent structurele maatregelen genomen zouden worden en de schuld dit jaar onder de 100 procent van het bbp zou blijven. (RBR)